Teveel taxi’s in Amsterdam

Om precies te zijn, op de straatmarkt voor taxi’s zijn er veel die op de bestelmarkt lijken te opereren. De contractmarkt voor scholieren en invaliden laat ik even buiten beschouwing. En dan vooral op de uitgaansavonden. Waar komen ze vandaan?

De reguliere taxicentrales hebben toegang tot standplaatsen en zijn ook aanwezig in die contractmarkt. Maar een taxichauffeur die op een uitgaansavond extra wil verdienen met ritjes voor het uitgaanspubliek moet het vooral hebben van Uber en dergelijke apps.

Beperken van de taxi’s in Amsterdam op uitgaansavonden is moeilijk omdat het hoort bij een vrije markt. Er is altijd wel een taxi te krijgen in Amsterdam. Rijen wachtenden bij een taxistandplaats waren waarschijnlijk in de jaren 90 voor het laatst te zien, nu zijn die verdwenen.

Groot nadeel van die goed werkende markt is dat het aanbod vraag oproept. Er worden veel ‘onzinnige’ ritjes gemaakt voor uitgaanspubliek. Voorheen lukte het niet om met gemak voor weinig geld van de ene naar de andere gelegenheid te gaan en dus bleef men in dezelfde tent, eventueel nog naar iets in de buurt op loopafstand.

Voor de prijs hoef je het niet te laten want als je als groepje gaat en de afstand niet te groot is dan is de prijs per persoon niet noemenswaardig op wat je op een avond uitgeeft. Je kan je groepje in een taxi ook bij elkaar houden, terwijl het risico altijd groot is dat die uit elkaar valt als je gaat lopen of fietsen.

Nadelig is de taxi vooral voor de bewoners van de stad. De taxi’s geven geluidsoverlast, vervuiling en verkeersonveiligheid. Ook lijken ze een belangrijke rol te spelen in de distributie van drugs. De lijntjes met de criminele wereld zijn kort, de ervaring is niet bepaald super.

Bij 9% van de taxiritten in een mystery guest onderzoek ( totaal 207 ritten) gaat alles goed. In 52% van de gevallen was er sprake van kleine overtredingen en in 39% van de gevallen werden grote overtredingen begaan, zoals omrijden en prijsmanipulatie. (volgens onderzoek.Amsterdam.nl)

Op basis van een ‘Marktbeeld taxi’ van het ILT valt op dat er in Amsterdam 1 taxibedrijf per 351 inwoners is. Dat is teveel. Dat is ook iets wat de gemeente kan besluiten en geen toestemming te geven voor vestiging. Er zijn immers ook geen 100 supermarkten in een straat, dat wordt ook gereguleerd. Zonder dat het in conflict is met vrije markt-regels.