Als onbekende ‘lijstduwer’ kandidaat voor D66

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam kunt u mogelijk op mij stemmen als u, net als ik, politici uit het bestuur weg wil laten. Maar eerst moet ik nog stemmen winnen van D66-leden om op de lijst met kandidaten te komen. De 45 kandidaten nu, moeten tot 30 terug gebracht worden. Kent u een D66-lid? Het stemmen kan tot en met 18 september. Mijn 200 woorden om leden van D66 te verleiden mij een hogere plek te geven op d66amsterdam.nl waren:

Er zou een waterscheiding moeten zijn tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Een bestuurder heeft een carrière in bestuur, een volksvertegenwoordiger is een burger die andere burgers en een bepaald idee van het algemeen belang vertegenwoordigt. De volksvertegenwoordiger volgt de bestuurder kritisch en vervangt hem of haar als daar een meerderheid voor is. Mijn ideaal is dat bestuurders niet langer uit politieke partijen komen maar een sollicitatieprocedure doorlopen bij de volksvertegenwoordiging. Zie ook mijn artikelen in onder andere NRC Handelsblad en mijn blogpostings hierover. Het zou prachtig zijn als we op dit punt in Amsterdam het voorbeeld kunnen geven. Want zodra je volksvertegenwoordigers laat besturen doe je de democratie geweld aan: met coalities en bijbehorende afspraken is per definitie een kleiner deel van het electoraat vertegenwoordigd. Terwijl iedereen in de raad winnaar is van de verkiezingen. Elke stem voor mij is steun voor deze maximaal dualistische benadering, stem@rustema.nl! Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat er in 2014 in Amsterdam coalities gesloten worden en volksvertegenwoordigers uit de gemeenteraad bestuurders worden. Elke burger moet voor de wethoudersposten kunnen solliciteren bij de gemeenteraad, zodat de beste bestuurders uit het land en niet de ‘winnaars’ van de verkiezingen de stad besturen.

D66-stembiljet