Re: Een parlement voor de ‘onzichtbaren’

(ingekort gepubliceerd in NRC Handelsblad op 20 december 2018)

Caroline de Gruyter haalt het ‘parlement voor de onzichtbaren’ van Pierre Rosanvallon in herinnering (15/12) omdat de gele hesjes, Brexit en de Commissie Remkes aantonen dat veel burgers zich niet goed vertegenwoordigd voelen. Vroeger behoorden ze nog tot een sociale klasse of beroepsgroep met collectief onrecht. Het geïndividualiseerde onrecht van vandaag maakt iedereen onmondig omdat veel burgers op een andere manier precair zijn; het leed van de één kan zelfs de individuele voorkeur van een ander zijn. 

Een dergelijk parlement bestaat al en is ook onzichtbaar. Maandelijks zet ik ongeveer 100 nieuwe petities open, maar het merendeel krijgt (behalve van mij) geen aandacht. De meesten halen de eindstreep, een overhandiging, ook niet. Een petitie over het Verdrag van Marrakesh met wel bijna 30.000 ondertekenaars werd zelfs niet in ontvangst genomen door de Tweede Kamer, alleen door Sietse Fritsma van de PVV. 

Het ontvangen van een petitie is de minste moeite en een grondrecht; ongeveer het enige wat de Commissie Remkes over petities zegt. VNO-NCW bepleit ‘modernisering’ van petities, burgerinitiatieven in internetconsultaties als ex ante beleidstoetsing. Het veel bescheidener beantwoorden van petities is goed te organiseren. Het is dankzij internet mogelijk alle ondertekenaars van een petitie een e-mail te sturen met een antwoord op een petitie. Op deze manier zouden de afgelopen 13 jaar via 10.000 petities 9 miljoen burgers bereikt zijn. Een enkele gemeente doet het wel, maar op nationaal niveau gebeurt het niet. Voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet merkte ooit op dat het wel zo netjes zou zijn om alle ondertekenaars van een burgerinitiatief een briefje terug te sturen. Het is er nooit meer van gekomen. 

Een antwoord op een petitie levert steevast dankbare reacties op, ook als het antwoord niet is waar men op hoopte. De gemeenten die wel een antwoord aanleveren om te versturen zien dan ook meer en betere petities omdat burgers merken dat dit communicatiekanaal open staat. Een goed antwoord laat ook zien dat er een afweging is gemaakt en hoe onze democratie werkt. Idealiter wordt ook duidelijk wat de posities zijn van de verschillende volksvertegenwoordigers. Er is dankzij internet een wereld te winnen met een fatsoenlijke dialoog tussen burgers en volksvertegenwoordiging zonder met zwaar geschut te komen zoals referenda. 

Reinder Rustema

oprichter en beheerder van Petities.nl

Statiegeld in Amsterdam

Op 1 mei 2019 schreef ik op Centrum Begroot het voorstel om lokaal statiegeld in te voeren. In Het Parool van 22 oktober 2019 staat dat de gemeente dit overweegt.

Dat is verbazend omdat de reactie op 10 juli 2019 op mijn plan was dat het niet haalbaar is:

Het plan ‘Statiegeld heffen op verpakking meeneem-eten en -drinken’ is helaas niet haalbaar binnen Centrum Begroot. Alleen de landelijke wetgever kan ondernemers verplichten om statiegeld op een verpakking in rekening te brengen. In het najaar van 2020 zal de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat een besluit nemen over het invoeren van statiegeld op plastic flessen. Het is voor de gemeente niet mogelijk om bovenop deze ontwikkeling ook zelf nog verdergaande verplichtingen in te stellen.

Snorfiets kan prima op de rijbaan (Nederlands Dagblad, 27 september 2019)

Als gemeenten de snorfiets van het fietspad halen, is het wachten op het eerste serieuze ongeluk tussen een snorfiets en een vrachtwagen, zegt de Bovag, belangenbehartiger van bedrijven in de autobranche (Nederlands Dagblad 25 september).

Terwijl de cijfers juist laten zien dat er nu al veel minder serieuze ongelukken zijn. Eigenlijk zegt de Bovag-woordvoerder dat we automobilisten niet mogen vragen de helft van de maximumsnelheid te rijden als ze een snorfietser niet veilig kunnen inhalen. Waarom niet? Een maximumsnelheid is geen minimumsnelheid. Iedereen die denkt dat een bord met 50 erop betekent dat je 50 móet rijden, is een groot gevaar voor de verkeersveiligheid.

Op 60 procent van de straten in Amsterdam delen auto’s en snorfietsen al de rijbaan omdat er geen fietspad is, zoals in woonstraten. Net zoals in al die landen zonder zo’n fietspadennetwerk.

Dat gaat heel goed omdat automobilisten gewoon rekening houden met zwakkere weggebruikers. Niemand duwt expres een ander van de weg. De spectaculaire daling in ongelukken bewijst ook dat men ook goed rekening houdt met de trage snorfietsen. 

Het fatale ongeluk tussen vrachtwagen en snorfiets waar de BOVAG mee dreigt is nu juist minder waarschijnlijk. De snorfietser rijdt goed zichtbaar voor de vrachtwagen en komt niet plots vanuit de dode hoek rechtsachter. 

Schoenmaker blijf bij je leest, in je garage. Laat uitspraken over de verkeersveiligheid over aan anderen.

Valet parking in Amsterdam West

Auto’s staan gemiddeld 23 van de 24 uur per dag stil. In West zijn er bewoners met een parkeervergunning die hun auto alleen gebruiken om in het/een weekend de stad uit te gaan. Vertrek en aankomst zijn doorgaans redelijk ingepland. Ook zijn er ouderen die voor de deur willen in- en uitstappen, maar dat is bij hoge parkeerdruk niet te doen.

Daarom heb ik het volgende voorstel gedaan op de website West Begroot:

Organiseer een valet-parking dienst als pilot die de auto van parkeervergunninghouders wegbrengt

Daardoor worden parkeergarages maximaal gebruikt en komt er ruimte op straat.

Nu zijn parkeergarage onderbezet. De Van Beuningenpleingarage heeft bijvoorbeeld sinds de verhoogde parkeertarieven steevast minstens 100 plaatsen vrij omdat er op straat ruimte is gekomen voor de vergunninghouders. Die parkeren liever voor de deur natuurlijk.

Zelf parkeren in de garage is voor de automobilist vaak net een stap te ver. Letterlijk iets te ver lopen. Of het voelt eng om als vrouw alleen ’s avonds door een parkeergarage te dwalen. Juist voor het uitje (naar camping Bakkum, familiebezoek ofzo) wordt er allerlei bagage in- en uitgeladen, voor de deur. Om na thuiskomst de auto ook nog eens weg te brengen is dan extra gedoe zonder dat het iets oplevert.

Perspectief op werk

Het kan uitgevoerd worden door werknemers die nu moeilijk werk vinden (Pantar.nl is daarin gespecialiseerd). De valet is dan iemand die niet stil kan zitten, maar de stress van bijvoorbeeld pakket/maaltijdbezorging niet aan kan. Zo iemand heeft wel een rijbewijs, maar niet de vaardigheden om als taxichauffeur te functioneren. In een team werken lukt ze ook niet, maar je kan ze wel voor een boodschap sturen. Autonoom kunnen ze duidelijke taakjes goed uitvoeren. Dankzij een goede verzekering is eventuele schade aan je auto gegarandeerd gedekt. De werknemer kan je via de site evalueren zodat die carrière maakt door het goed te doen. Je kan je favoriete die je vertrouwt boeken.

Auto te volgen en altijd op te halen

De autosleutel wordt door de valet in een speciaal kluisje met cijferslot aan een wiel gemaakt zodat je eventueel zelf de auto kan ophalen. Die sleutelkluis heeft ook gps zodat je altijd kan achterhalen waar je auto gebleven is en of die wel zonder omweg of treuzelen naar de bestemming rijdt. Zodra je de valet boekt krijg je de gps-lokatie van de valet vanaf een uur tevoren. Op een site kan je de routes van de auto (het kluisje in feite) op de kaart van Amsterdam (terug)zien, met alle tijden/snelheden etc. Je hoeft de valet niet zelf de sleutel te geven als je daar geen zin in hebt. Dan maak je het kluisje zelf vast aan je auto en kies je een cijfercode die je doorgeeft aan de valet.

Beloon elke dag dat de auto niet op straat staat

Elke dag dat een vergunninghouder een parkeergarage gebruikt wordt er een klein bedrag in mindering gebracht op de volgende termijn van de parkeervergunning, als extra motivatie. Wel met een bodembedrag, de helft van de parkeervergunning bijvoorbeeld. Anders kan je altijd gratis een auto parkeren zonder zelfs kosten aan de parkeervergunning te hebben.

Als de pilot slaagt kunnen de lopende kosten uit het Mobiliteitsfonds (tjokvol met miljoenen aan parkeerinkomsten) gefinancierd worden.

Nodig voor een uitgebreide pilot:
– 100 parkeervergunninghouders die dit willen (uitnodigingsbrief naar allemaal)
– 100 kastjes met gps, kluisruimte en slimme bevestiging aan auto’s
– een website voor de 100 deelnemers om sessies te boeken, het kastje te kunnen volgen, taken uit te delen aan de valets
– een personeelsmanager bij Pantar
– een dozijn zorgvuldig geselecteerde werknemers die hiervoor geknipt zijn
– evenveel GVB-abonnementen voor dat dozijn valets
– verrekening van de korting voor vergunninghouders

Baten-lasten

Het lijkt misschien duur om zo’n valet tientallen euro’s te betalen om een auto honderden meters of hoogstens een paar kilometer te laten verplaatsen. Maar dat kan ruimschoots uit als daarmee een parkeerplaats op straat een of twee weken vrij komt. Als de parkeerdruk omlaag gaat kunnen parkeerplaatsen makkelijker opgeheven worden. De 100 leegstaande parkeerplaatsen in de Van Beuningenpleingarage zijn helemaal kostbaar. Daarnaast is het een uitkomst voor bewoners die slecht ter been zijn. Er is minder kostbaar aanvullend openbaar vervoer (AOV) nodig als ze zelf kunnen rijden omdat ze voor de deur in- en uit kunnen stappen. Met AOV kan je als 75-plusser je familie buiten Amsterdam zelfs niet eens bezoeken. Kan dan weer!

Light versie
Om een kleine pilot binnen de gestelde termijn uit te voeren is het ook mogelijk om te werken met een groep parkeervergunninghouders die het aandurven zonder het kastje/kluisje en met veel zelf regelen met de valets in een WhatsApp groep.

In dat geval heb je alleen een uitnodigingsbrief naar de vergunninghouders, een handvol valets, hun Pantar-manager en hun GVB-abonnementen nodig.

Oplossing voor de RVV-verkeersontheffing

In Amsterdam, maar ook in andere steden, zie je vaak bedrijfsauto’s geparkeerd waar het niet mag volgens de wet (RVV). Daar kan een ondernemer dan makkelijk (formulier hier) en goedkoop (€230 per jaar sinds 2019) een ontheffing voor aanvragen. Dus nooit meer gewoon parkeren, maar altijd op de stoep (want dat is dan goedkoper). Ik schreef hier twee jaar geleden al twee keer over. In Amsterdam zal het eerder erger worden als er parkeerplaatsen worden opgeheven. Die moeten immers aan de openbare ruimte worden gegeven als groen of stoep. Extra ruimte voor de auto’s met RVV-ontheffing om te parkeren, waar nu nog een geparkeerde auto staat.

Maar wat is de oplossing? Vroeg Claudiarefos mij op Twitter:


Het mag duidelijk zijn dat veel ondernemingen een probleem hebben als deze praktijk van vele jaren van de ene op de andere dag afgeschaft wordt. Hoe dit af te schaffen?

Verantwoordelijkheid verdelen

Ten eerste zijn niet alleen de ondernemers met een ontheffing verantwoordelijk voor dit probleem, zoals nu, maar moeten ook de ontvangers van de goederen of diensten hun verantwoordelijkheid nemen.

Sommige leveranciers komen incidenteel, veel zijn structureel. Denk aan De Kweker of de bierbrouwers die een rondje langs de horecaklanten rijden.

Frequente leveranciers

Laten we beginnen met de eerste categorie, die voorspelbaar en regelmatig leveringen doet. Het is voortaan aan de ontvangende partij om een oplossing te verzinnen. Die oplossing moet dan ook ondersteund worden door de buurt en rekening houden met het algemeen belang. Voor elk van de leveranciers moeten ontvangende ondernemers dan openbaar maken welke oplossing ze kiezen. Daar kunnen de buurtbewoners op reageren. Om de ontvangers te helpen geef je ze als gemeente een keuzemenu waar ze zich door kunnen laten inspireren.

 • Niks doen. Werknemers gaan bijvoorbeeld voortaan zelf langs de leverancier of een afgesproken verdeelpunt om daar een doos op te halen en mee te nemen. Op de fiets, onder de arm, met eigen auto, met een steekwagentje of handkar.
 • Een parkeerplaats veranderen in een laad- en losplek. Dan moet ook gelijk het verwachte gebruik ervan aangegeven worden, zodat andere ondernemers daar ook op terecht kunnen. Zo’n plek moet maximaal gebruikt kunnen worden. De ontvangers organiseren dat onderling, in samenspraak met de leveranciers.
 • De leverancier levert voortaan niet meer met een auto maar met een voertuig waarvoor (nog) geen beperkingen voor zijn in de RVV (een bakfiets bijvoorbeeld).
 • Leveren via het water, waar mogelijk.

Voor de incidentele RVV-ontheffingen moet een andere oplossing komen. Die bestaat eigenlijk al. Je kan een parkeerplaats reserveren voor een dag. Een gemeentelijke dienst ramt dan een paaltje in de grond (of maakt er een klinker voor kapot!) met daarop een bord waarop het kenteken genoemd wordt waarvoor de parkeerplaats is gereserveerd. Rust alle parkeerplaatsen uit met een tegel waar het bord in vast geklikt wordt door de ontvanger van de dienst. Af te halen bij het Stadsloket. De scanauto’s van de parkeerdienst kunnen controleren of er niet mee gefraudeerd wordt.

Sommige gewone consumenten hebben ook frequente dienstverleners. Aanvullend openbaar vervoer bijvoorbeeld. Dergelijke dienstverleners moeten zelf met een oplossing komen. Een legale oplossing is bijvoorbeeld om gewoon stil te staan op de rijbaan. Dat achterop komende automobilisten gaan claxoneren (wat strafbaar is) is dan niet het probleem van de leverancier. Als dit praktijk wordt zullen veel minder taxi’s kleine straatjes/grachten als doorgaande route kiezen zoals nu. Het wordt dan rustiger terwijl bestemmingsverkeer, met wat geduld, nog steeds overal kan komen.

Incidentele dienstverleners

Dan hou je nog het gebruik van de stoep waarbij het voertuig zelf nodig is. Denk aan verhuizingen, steigerbouwers, hydraulische kranen voor gevelonderhoud, glazen wassen en dergelijke. Die parkeren nu ook doodleuk op de stoep ‘omdat het niet anders kan’. Vaak gebeurt dit ook nog eens in combinatie met anderen die een RVV-ontheffing hebben zodat er als voetganger geen doorkomen meer aan is. Laat ze daarom per geval een ontheffing aanvragen en beargumenteren dat het niet anders kan en er geen conflict is met anderen die op hetzelfde moment ook met een ontheffing op die plek bezig zijn. Ook moeten ze aangeven wat ze doen om de doorgang voor voetgangers en fietsers mogelijk te houden. Iedereen kan daar bezwaar tegen maken en het tegenhouden. Om te voorkomen dat er vetes tussen buren worden uitgevochten hiermee is er een ‘hoger beroep’ mogelijk. Een commissie van ambtenaren bekijkt dan nog eens onafhankelijk of de voorgestelde oplossing in het algemeen belang is. De commissie stelt dan een oplossing voor en beargumenteert dat.

De incidentele dienstverleners zijn in de meeste gevallen ook degenen die gewone consumenten bedienen. Deze moeten zelf een oplossing verzorgen voor hun bezoek. Een parkeerplaats reserveren bijvoorbeeld. De leverancier vraagt dan zelf ‘heeft u een plekje voor me gereserveerd?’ Ze riskeren namelijk een boete, een onhandige plek of dat ze op het ingeplande tijdstip niet aan het werk kunnen.

Calamiteiten

Als laatste categorie heb je ook nog de calamiteiten. De spreekwoordelijke gesprongen gas- of waterleiding. Het lijkt me dat in dergelijke situaties de politie zelf goed kan beslissen of dit toegestaan is of niet. In veel gevallen zijn ze zelf al als eerste ter plekke. Geef dergelijke dienstverleners geen vergunning voor altijd/overal, want dan gaan ze na het verhelpen van de calamiteit ergens lunchen zonder netjes te parkeren en parkeergeld te betalen.

Toekomstidee voor Europa

Mij werd gevraagd om een ‘toekomstidee voor Europa‘. Ik heb snel even wat getypt, losjes gebaseerd op blogs en petities die ik ben begonnen.

Het Europese Parlement kiest de leden van de commissie uit kandidaten die Europese burgers hebben voorgedragen op grond van de vacatures die het parlement heeft opgesteld. Als een ruime meerderheid dat wil wordt er een commissaris vervangen door een nieuwe.

De Raad vergadert in het openbaar en stuurt de Commissie indirect aan, met periodieke richtinggevende documenten.

Voor de noodzakelijke coördinatie heeft elke lidstaat een eigen departement en minister Europese Zaken.

De hele balkan is lid van de EU. Met Turkije zijn afspraken en het is kandidaat-lid, totdat het voldoet aan de strengste eisen.

Verder is de EU toonaangevend op allerlei terreinen dankzij fundamentele praktische maatregelen die de EU-economie veranderden en daarmee de wereld:

 • er zit statiegeld op alle verpakkingen en non-food producten, waardoor producenten in de EU en erbuiten gedwongen producten en processen circulair maken
 • de handel in aandacht wordt zwaar belast en op allerlei manieren gereguleerd ten gunste van lokale journalisten, publicaties en zoek/hosting/communicatiediensten en ten koste van Amerikaanse giganten zoals Facebook en Google. Men betaalt via met geld aan provider/belasting/telecom/uitgever en dergelijke en niet met aandacht.
 • elk schip dat in een Europese haven aanmeert steekt de stekker in het stopcontact aan de wal, ook omdat meer schepen hybride zijn.
 • vliegverkeer wordt met BTW, accijnzen en extra taksen belast en is daardoor beperkt tot een kleine (zakelijke) doelgroep, het meeste reizen gaat via het spoor dat allerlei belastingvoordelen kent.
 • de groei van het toerisme is afgenomen door het pariteitsprincipe, elke toerist moet uitgenodigd worden door een lokale inwoner op de bestemming.
 • immigranten die hun land ontvluchten nemen het vliegtuig en krijgen bij aankomst, nog voor de douane een burgernummer, bankrekening en beperkte rechten. Als het land van vertrek veilig is dan daar de beslissing of verdere vragen afwachten.
 • de Klimaatafspraken van Parijs zijn gehaald en er zijn technologische doorbraken die de planeet kunnen redden.

Snorfietsmaatregelen buiten Amsterdam

Fietsers uit allerlei steden willen graag de snorfiets naar de rijbaan zoals in Amsterdam sinds 3 juni 2019 werkelijkheid is. Maar helaas, dat gaat niet zo makkelijk. De maatregel lijkt vooral geschikt voor Amsterdam.

Fietspaden moeten liefst te smal zijn

Steden die een goede fietsinfrastructuur hebben, met brede fietspaden, worden in zekere zin ‘bestraft’ door deze maatregel. Het is alleen mogelijk bij grote drukte. Als de fietspaden smal zijn, zoals in Amsterdam, dan is die drukte makkelijk aan te tonen; zelfs met louter fietsers zijn ze al te druk. Maar bij fietspaden die wel voldoen aan de CROW-norm voor de breedte vergt het tellingen en dergelijk ‘zacht’ bewijsmateriaal om het stand te laten houden als het voor de bestuursrechter komt.

De zwaailichtensector zal protesteren

Maar een druk fietspad naast een 50-kilometerstraat is ook om een andere reden vaak geen goede kandidaat voor de maatregel. De zogenaamde ‘zwaailichtensector’ (politie, ambulance, brandweer) zal protesteren als een belangrijke doorgaande weg ook snorfietsen op de rijbaan te verwerken krijgt. Hun schrikbeeld is dat er verstoppende langzame snorfietsen op voor hen belangrijke routes komen. In Amsterdam is er een netwerk van trambanen door de stad waar de zwaailichtensector ook toegang toe heeft. Via de trambanen kunnen ze op behoorlijke snelheid het grootste deel van de stad bereiken. Dat heeft niet elke stad…

Maar in 1999 ging de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan, aanvankelijk ging die ook geen 45km/u. Destijds kon het dus wel. Ook laat de ervaring in Amsterdam zien dat de aanrijtijden niet in gevaar komen. Er zijn echt niet overal trambanen om naar uit te wijken. De zwaailichten komen er uiteindelijk wel doorheen. Automobilisten die sloom opzij gaan zijn een groter probleem. Zo’n snorfietser is heel flexibel en reageert alert.

Als zone alleen als het overal te druk is

De stad moet dus eigenlijk de kenmerken hebben van Amsterdam om de maatregel voor een groot gebied in te kunnen voeren. De 19e eeuwse gordel rondom het oude centrum in Amsterdam heeft overal drukke, smalle fietspaden. Het middeleeuwse centrum binnen de Singelgracht heeft weer nauwelijks fietspaden. Daar kan je dus de maatregel wel invoeren, maar de kracht zit ‘m er vooral in dat in de donut er omheen de maatregel overal geldig is. Zo kon de maatregel in het hele gebied gelden. Maar veel andere steden in Nederland hebben een klein en compact oud centrum, vaak ook nog eens met voor fietsers gereserveerde straten en voetgangerszones. Hier en daar kwalificeren zich misschien wat straten voor de maatregel, maar in combinatie met de bezwaren van de zwaailichtensector blijft een zonale benadering moeilijk overeind.

Wat dit betreft is het wachten op de nationale helmplicht. De internetconsultatie zal in oktober 2019 zijn en het wetsvoorstel gaat voor de kerst van 2019 naar de Tweede Kamer. Dan gaat de Tweede Kamer er nog vragen over stellen en over stemmen. Daarna de route 1e Kamer, Raad van State, ministerraad, krabbel van de Koning en publicatie in Staatsblad van een aantal maanden. Met een wenperiode om een helm aan te schaffen en dan vanaf op z’n vroegst 1 januari 2021 of 1 juli 2021 de handhaving. Op dergelijke data worden belangrijke veranderingen ingevoerd.

Die nationale helmplicht is zo belangrijk omdat je dan geen zone met een helmplicht hoeft te realiseren zoals in Amsterdam. Elke snorfietser heeft dan altijd een helm op en kan hier en daar, waar nodig en mogelijk, naar de rijbaan worden gestuurd. Anders heb je een niet te handhaven helmpje-op-helmpje-af-situatie. Snorfietsers gaan dan de lokale helmplicht negeren op de rijbaan of negeren de verwijzing naar de rijbaan. Kostbaar om te handhaven.

Advies: vraag om een mix van maatregelen

Vragen om de maatregel in te voeren is dus vooralsnog vragen om problemen. Vraag daarom, bijvoorbeeld met een petitie, om maatregelen om de overlast van de snorfiets voor fietsers èn voetgangers in te perken.

Het verder inperken van het parkeren van snorfietsen is een voor de hand liggende. Zo is in Amsterdam nu het drukke uitgaanscentrum Leidseplein ontoegankelijk gemaakt voor snor- en bromfietsers. Ze moeten om dit gebied heen rijden en mogen er ook niet meer parkeren. Veel steden hebben al een voetgangersgebied waarin fietsen zijn toegestaan. Dit is vergelijkbaar en uit te breiden. Met als groot voordeel dat de overlast door bromfietsen ook aangepakt wordt. Verwijs ze naar een autoparkeergarage die dan ook ruimte voor snor- en bromfietsen moet bieden. Maak dat dan ook heel aantrekkelijk (oplaadpalen, droog, goed vast te zetten) en goedkoop/gratis.

Het parkeren is ook verder in te perken door de algemene plaatselijke verordening aan te passen zodat alle tweewielers met een kentekenplaat op een daarvoor aangewezen plek moeten parkeren. Speciale vakken voor brom- en snorfietsen. Dat kan dan ook een betaalde parkeerplaats zijn.

Daarnaast blijft het natuurlijk mogelijk om straten te vinden waar de maatregel wel ingevoerd kan worden. De bijbehorende helmplicht is dus wel lastiger te handhaven als het niet om een grote zone gaat. Snorfietsers zullen dan eerder een alternatieve ontwijkende route kiezen dan de rijbaan op gaan met een helm op. Als de snelheid op de rijbaan geen 50 maar 30 is dan is het ook mogelijk om van het fietspad een onverplicht fietspad te maken (snorfietsen verboden). Ook onbekend is dat een eenrichtingsverkeer of niet-inrijden verkeersbord met het onderbord ‘uitgezonderd fietsers’ betekent dat snor- en bromfietsen er dan niet in mogen.

Als de nationale helmplicht wordt ingevoerd, waarschijnlijk in 2021, dan is de mogelijkheid om snorfietsen te verbieden op bepaalde fietspaden groter.

Milieuzone verplaatst snorfiets niet

Als laatste is het goed om te beseffen dat een milieuzone het scooterpark wel verjongt (of zero-emissie maakt), waardoor de oudste snorfietsen verdwijnen, maar het betekent niet dat snorfietsen van het fietspad verdwijnen.

Door de maatregel in Amsterdam komen er ook extra snorfietsen op de tweedehandsmarkt van snorfietsers die het ding opgeven. Die modellen waren wel toegestaan in de milieuzone en zullen gretig aftrek vinden als er elders een milieuzone ingevoerd wordt.

Het verbetert wel de luchtkwaliteit en kan om die reden wel de moeite waard zijn. De alleroudste snorfietsen verbieden levert namelijk snel veel verbetering van de luchtkwaliteit op.

Opheffen categorie de oplossing

Gezien bovengenoemde obstakels is de logische conclusie eigenlijk dat de categorie opgeheven dient te worden. Na het invoeren van de nationale helmplicht komt die discussie hopelijk snel op gang. Teken vooral alvast de petitie voor het einde van de categorie snorfiets: eindesnorfietscategorie.petities.nl

Iedereen op de fiets

De e-bike is een verkoopsucces en lift mee op het succesverhaal van de fiets. Maar daar heb ik wat bedenkingen bij.

E-bike om niet te hoeven trappen

In de praktijk wordt de ondersteuning van de elektrische motor niet gebruikt om disproportionele inspanning in extreme situaties te compenseren. Zoals steile hellingen, straffe tegenwind of een lange afstand. Veel ‘fietsers’ nemen een e-bike om minder/niet te hoeven trappen. Weg gezondheidswinst. Het is een soort snorfiets. Op een e-bike gebruik je opvallend minder spieren dan op een gewone fiets.

Te groot snelheidsverschil met de fiets

Een fietser fietst iets van 12 of 15km/u. Een e-bike geeft trapondersteuning zodat je lekker 25km/u kan aanhouden. Het opvoeren van een e-bike is een koud kunstje. Je hoeft alleen de sensor die het aantal omwentelingen van de fiets telt te neppen.

De charme en het succes van de fiets is nou juist dat er weinig snelheidsverschillen zijn tussen fietsers. Inhalen gaat langzaam omdat je maar een paar kilometer per uur sneller fietst. Daardoor wordt de capaciteit van fietspaden goed benut. Hoe groter de snelheidsverschillen tussen de gebruikers, hoe meer problemen. Daarom is het goed om de snelle fietsers met 30km/u op de rijbaan te laten rijden met andere weggebruikers die dat als maximumsnelheid krijgen.

Gevaarlijk

De officiële cijfers zeggen dat een e-bike niet veel gevaarlijker is dan een gewone fiets. Op basis van een verzekeraar in Duitsland is becijferd dat de kans op een dodelijk ongeluk met een e-bike driemaal hoger is. Het probleem blijft dat je ondersteund wordt door een motor. Sommige fietsers die van technologie houden zijn zich uit liefde voor de machine continue bewust van wat de motor doet en waarom. Dit is een aparte categorie supergebruikers die ik de e-bike ook wel toevertrouw. Maar de e-bikes verkopen als zoete broodjes en de massa fietst erop. Oud, ziek, dronken of anderszins minder capabel. Zie dit ongeluk van een 18-jarig meisje op een e-bike dat om 4 uur terug kwam van een feestje. Als je dronken tegen een boom fietst, dan ga je niet snel. Je omarmt de boom en glijdt in het gras naar beneden en misschien slaap je je roes uit met wat blauwe plekken en schaafwonden. Op een e-bike knal je tegen de boom met grote snelheid. In dit geval rolde ze bewusteloos de sloot in.

Mijn deelname aan Centrum Begroot

Op de burgerparticipatiesite van de gemeente Amsterdam heb ik een plan bijgedragen om statiegeld in te voeren in Amsterdam. Om afval te voorkomen lokaal statiegeld invoeren.

Het plan kreeg genoeg stemmen om te kwalificeren voor een ‘haalbaarheidstoets’ door een ambtenaar. Er is een antwoord op gekomen dat niet bij het plan zelf is verschenen, maar ik ontving het wel per e-mail:

Goedemiddag Reinder Rustema,
 
U heeft het plan “Statiegeld op verpakking meeneem-eten en -drinken” via  Centrum Begroot ingediend.
Stadsdeel Centrum vindt het belangrijk dat alleen plannen doorgaan naar de volgende ronde die we daadwerkelijk binnen de gestelde voorwaarden kunnen realiseren. Tijdens de haalbaarheidstoets is bekeken welke plannen uitvoerbaar zijn.
 
Het plan, Statiegeld op verpakking meeneem-eten en -drinken, is niet haalbaar binnen Centrum Begroot.
Statiegeld is niet wettelijk geregeld. In het Verpakkingenbesluit is een paragraaf opgenomen waarin staat dat er statiegeld wordt geheven op kleine plastic flesjes maar deze paragraaf is nooit in werking gezet. Dit o.a. omdat  het bedrijfsleven geen voorstander is van statiegeld.
 
Winkels en horecabedrijven die meeneem eten en drinken verkopen zijn niet doormiddel van een vergunning te verplichten om statiegeld in te voeren
(winkels hebben geen vergunningen en horecavergunningen zijn gebaseerd op de APV waar milieubescherming geen rol speelt).
Het is alleen mogelijk om op basis van vrijwilligheid statiegeld in te laten voeren.
Omdat statiegeld een product bij aankoop duurder maakt, zal het alleen mogelijk zijn wanneer alle winkels en horecabedrijven dit vrijwillig, tegelijkertijd statiegeld invoeren. Uw project is daardoor niet haalbaar binnen de termijn van 1 jaar, één van de spelregels van Centrum Begroot.
 
De gemeente Amsterdam heeft zich wel aangesloten bij de club van o.a. gemeenten dat probeert de staatssecretaris te om een verdergaande statiegeldregeling in te voeren (op blik en plastic flesjes).
 
We willen u alsnog hartelijk danken voor uw interesse in Centrum Begroot en het indienen van uw plan.
We  hopen van harte dat u  https://centrumbegroot.amsterdam.nl/ blijft volgen. 
Vanaf 9 juli kan u op de site zien welke plannen door de stadsdeelcommissie zijn gekozen.
 
Graag tot dan!
 
Met vriendelijke groeten,

Dat is dus een antwoord waar ambtenaren goed in zijn. De werkelijkheid beschrijven. Wat mogelijk is binnen de bestaande kaders. Begrijpelijk, want dat hoort bij hun rol. Ze zouden hun boekje te buiten gaan als ze dingen zouden doen die niet binnen het door hun baas (de wethouder) of diens baas (de gemeenteraad) zijn toegestaan.

De redenering in de haalbaarheidstoets is om aan te tonen waarom iets niet kan. Dat is makkelijk, want dat is altijd wel mogelijk. Het antwoord zou moeten zijn we weten niet of het mogelijk is om voldoende lokale ondernemers over te halen binnen een jaar en een werkende inzameling op te zetten. Dat weet je pas nadat je het serieus geprobeerd heb. Dat is nou precies waar dit Centrum Begroot-project voor is, toch?

Huur mij maar een jaar in om de lokale ondernemers te overtuigen om op vrijwillige basis mee te doen en let maar eens op! Ik ben activistisch immers. Flesjes met stickertje voor €0,25 extra verkopen is een kleine moeite voor ondernemers. Beperk je tot de implusaankopen bij toeristische winkeltjes, de supermarkten sla je over. Inzameling doe je op andere plekken, waar er ruimte voor is. Bijvoorbeeld op de steigers van rondvaartboten. Dan krijg je korting op je kaartje of andere aankopen. De bulk wordt dan verzameld via Plastic Whale en bij de daklozenopvang en dergelijke. Of misschien op een andere manier. Mijn punt is, je weet tevoren niet of het mogelijk is. Dat vergt een tijdje trial-and-error. Daar is dit budget perfect voor. Als het faalt is dat ook niet erg.

Wat voor ambtenaren erg makkelijk is, en volgens mij ook erg leuk, is eventjes een redenering opschrijven waarom iets NIET mogelijk is. Dat kan ik ook wel doen, bij de meeste plannen op Centrum Begroot. Maar daar is dat budget toch niet voor?

Voor mij als participerende, goedwillende burger komt het aan als een stomp in het gezicht. Ja, leuk zeg, die burgerparticipatie. Laat mij nou even lekker experimenteren met dit budget en ik zal aantonen of het mogelijk is. Of niet, maar dat is ook leerzaam. Dan weten we meer over de problematiek. Misschien komt er wel een andere mooie oplossing uit.

Belevenissen tijdens de bezetting, door H.L. Rustema

Mijn grootvader vertelde af en toe over wat hij had meegemaakt. Omdat hij voor zijn vrouw nogal eens in herhaling begon te vallen vroeg ze hem het eens op te schrijven. Ik heb het overgetypt.

Belevenissen tijdens de bezetting van Nederland door Duitsland in de jaren 1940 tot 1945 en de gevolgen hiervan.

Op 5 mei 1940 werd Nederland onder de voet gelopen door het leger van Duitsland. Hier in Baflo en verder het hele noorden van de provinicie werden we er eerst nog niet zo bij betrokken. We hoorden vanzelf wel dat er verschillende bruggen door de Hollandse soldaten waren opgeblazen. We waren aan het werk in Harkstede bij de Woudbloem maar konden er de eerste tijd niet meer heen. Hier waren vanzelf ook wel mensen die met de Duitsers simpiseerden. Zoo ging ik eens op de fiets bij de kerk langs Concordia met de hoorn op de rug en trok in een opwelling een groot papier van de bezetter van de schutting, dat niet in goede aarde viel bij een zeker iemand die het doorvertelde, zeker in gezelschap waar het weer op den duur ter oore kwam van een verkeerde, die gaf het aan de politie door. Die kwam erop af maar omdat die wel goed was kwam ik er met een waarschuwing af.

Nu was er een firma in Balfo die iemand van zijn kantoor moest afstaan om in Duitsland te werken. Die firma wou wel enkele personen leveren om zijn bediende te kunnen behouden, met tot gevolg dat ik, en enkele meer, gingen onderduiken. Zoals dat in die dagen dan veel werd gedaan. Dat was in maart 1943. Ik moest me melden in Groningen. Een dag daarvoor ben ik van huis gegaan en niet meer te achterhalen door de plaatselijke polietse. Die kreeg te horen dat ik er niet meer was.

PS. de namen van de beschreven personen zijn bij mij bekend.

Na een paar dagen ben ik van Groningen met behulp van de ondergrondse in Meppel terecht gekomen. Daar vandaan weer met andere geleide met de trein naar Gorsel (Gelderland) vervoerd. Zoo kwam ik daar bij boer Ilbrink in de Eesterhoek terecht en ging bij timmerman Boerstoel daags aan het werk. Hier kreeg ik van de ondergrondse te horen dat ik me in verbinding moest stellen met instanties in Baflo om een vertrekpapier. Dat durfde de betreffende aamtenaar niet, met gevolg dat de Duitse overvalmensen mij van bed lichte en ik geen verblijfsvergunning kon tonen en vervolgens met meerdere onderduikers naar de koepel in Arnhem vervoerd met een overvalauto.

De dag ervoor was ik toevallig naar mijn brer in den Ham geweest, die was daar ondergedoken. En was ik daar de nacht maar overgebleven was ik de ons net ontlopen, maar ja dat denk je dan wel. Na enkele dagen met zoo’n 6 man in een cel gezeten werd ik met meerdere naar het kamp in Amersfoort gebracht. Hier werde we kaal geschoren, dat heet gemillimeterd. Je leek er eerst net een stelletje boeven, dat waren we vanzelf ook in hun ogen. Ik kreeg een nummer, dat was 1453, op de jas genaaid. Ik had toen een uniform aan van hollandse matrozen. Er was niemand van de gevangenen die in gala liep. Volgens de komedant hadden we het er best. Alleen wij als gevangenen kregen niet veel te eten, dat was wel te zien als we sommigen zagen onder de douche met hele lappen vel aan hun lichaam die net als zakken naar beneden hingen.

Na enkele weken in dat doorgangs lager doorgebracht werden we met een soort bezemsteel bij ene been langs onder en boven om je been en middel vastgemaakt en dan met handboeien twee aan twee naar de trein vervoerd. We kregen in het kamp een papier mee dat we als vrije arbeiders naar Duitsland gingen. In het station zagen de mensen die uit de trein kwamen wel dat we van het kamp kwamen, die gooiden hun brood enz. naar ons toe. Nou dat kwam goed uit. Het kwam vanzelf telkens voor denk ik. Er ging zelfs een vrouw met de trein mee tot hoe ver weet ik niet, maar die zorgde op de perrons waar de trein even stilstond dat de mensen ook daar eten door de geopende ramen naar binnen gooiden. Verschillende jongens gooiden er kaarten uit met gegevens of ze die naar de familie wilden sturen. Zoo kreeg Bien ook bericht dat ik over grens gegaan ben.

De trein ging over Deventer Oldenzaal naar Benthem denk ik. Hier werd ons eten verstrekt en door een dikke mof begroet met een rede die ik vanzelf niet verstond. Zoo ging de reis dan verder naar Berlijn waar we ondergebracht werden in een doorgangs lager. Hier werden we als slaven uitgezocht door verschillende firma’s en kwam ik als timmerman terecht bij de Firma Knupfer in Berlijn Fridichshagen met enkele anderen uit onze club uit Amersfoort. Het gebouw waar we heen gebracht werden was schijnbaar een badgelegenheid met een groot gebouw aan de Uugelsee dam, wat misschien als dansgelegenheid was gebruikt. In dat gebouw had de Firma Knupfer en een schildersfirma kamers in afgetimmerd. Hier werde we ondergebracht en moesten dan de volgende dag aan het werk. We spraken echter af dat we niet aan het werk gingen. De dag erop kwam de hoofduitvoerder en vroeg waar we bleven. Hij dacht misschien dat we werkkleding en gereedschap hadden. Zoo werden we dezelfde dag nog voorzien van werkkleding en gereedschap. Ik kreeg een soort bretelpak en sloffen, een spanzaag en punthamer, een bijl een paar houtbeitels. De kosten hiervan werd ons van het loon afgehouden. De volgende dag werd ik met de tram en trein bouwplaats gebracht. Hier moest ik als timmerman met een Duitser helpen met het opzetten van barrakken. Alles stond me tegen de taal was me vanzelf ook vreemd zoodat ik er heel onwennig stond bij te kijken. Toen zei de man (het was al een oudere man) dat ik mijn handen moest gebruiken. Hij zei dat ik toch naar Duitsland was gekomen om te werken. Ik zei ja en trok mijn muts of pet, weet ik niet meer, van mijn hoofd waar vanzelf geen milimeter haar op stond. Ach zoo zei hij wat ik op mijn kerfstok had. Toen kreeg hij door dat ik niet vrijwillig was. Ze hadden hun verteld dat ze goede mensen uit Holland kregen, maar dat hebben ze langzamerhand wel doorgekregen, dat we gedeporteerden waren en niet vrijwillig. Nu was die timmerman geen partijman en kon ik later aardig goed met hem overweg. Hij had de oorlog 14-18 ook al meegemaakt. We moesten schotten stellen die pasklaar aankwamen van de fabriek. Ze sloegen met een grote bijl de boel tegen de zijkant van de schotten, met gevolg dat het al slechter ging. Toen zei ik dat ze het zo niet moesten maar wat zou een buitenlander er van weten sloegen er nog meer tegenaan. Ik hield er toen een stuk hout tussen, wat vanzelf heel wat beter ging. Toen vroeg hij wat ik in Holland was. Ik beduidde hem van timmerman. Ik had op mijn pas laten zetten van meestertimmerman, dat bracht in geld wat meer op. En we waren zogenaamd vrije arbeiders, dat stond op ons papier van Amersfoort al waren we met een soort bezemsteel bij een been langs met onder en boven met een touw om je been vastgemaakt zodat je niet zomaar onderweg weg kon lopen.
Toen we in Berlijn waren was het niet meer zoo, er moest nu gewerkt worden als we tenminste zin hadden. Zoo was ik dan de 16 maart van huis gegaan en eind maart in Gorsel aangekomen. In augustus 1943 opgepakt en enkele weken in de koepel in Arnhem en van daar naar Amersfoort waar ik omstreeks 1 oktober 1943 uitkwam en 9 oktober mijn fremdenpas in Berlijn kreeg. We kregen als vrije arbeiders een bonkaart waar we wat op konden kopen. We kregen in hotel Bellevue op bonnen 1 keer per dag warm eten verder konden we in de winkels op bonnen wat kopen. Zoo vond ik een keer voor een winkel een bonnetje en vroeg wat daarop te krijgen was en kreeg er een fles drank op. Dat was wat toen ik ermee in het lager kwam. Ze wilden er direkt mee aan de gang, maar ik zei dat we hem leeg gingen maken zodra we bevrijd waren en dat is ook gebeurd. We sliepen in een kamer waar aan twee zijwanden 8 stapelbedden stonden en aan de voorzijden een paar ramen met een kookkachel, waar we zelf nog wel wat konden koken. Brandstof namen we mee en zoo hadden we het niet koud. Ik nam vaak wat mee van de werkplaats. Daar heb ik met de meest voorkomende machines gewerkt. Die oudere timmerman, Erdman heette die, was in zijn jonge jaren soldaat geweest, die moest mij dan bestellen hoe en wat. Daar besprak de polier (dat is voorman) het werk mee. Dat was van hun kant ook aannemelijk. Hij snapte er soms niks van en zei dan maar ja. Ik zei dan later zoo moet het niet, maar ja wat weet een buitenlander. Later zei hij dan tegen me of ik het verstaan had. De poelier was een partijman, maar wel een man waarmee te praten was. Die man had in de oorlog 14-18 3 broers verloren. Ik vroeg hem eens waar de joden in Duitschland waren gebleven. Dat wist hij niet. Toen zei ik dat ze in de kampen vergast werden, wou hij dat vanzelf niet geloven. Dat doet een duitser niet zei hij…
We waren eens een keer in het schaflokaal en toe zei de schaffeur tegen de poelier of als we behandeld worden zoals de soldaten aan het oosten in Rusland enz de mensen behandeld hebben dan was het niet best. Nou dat is dan ook wel uitgekomen. Zo deed elk zijn best. Ik heb wel koffers gemaakt voor deze en gene. Dat stiplen nam ik dan pas gemaakt uit de werkplaats mee spijkerde die in elkaar in het lager. Daar kreeg ik dan weer brood voor. We hadden ook een Frnasoos en een Spanjaard bij ons die hadden soms een konijn die dan gingen braden, maar bleek later katten te wezen en aten er lekker van. Ik dacht in de winter 43-44 ik wil ook een wild konijn en ging bij de werkplaats strikken zetten maaar daar liep de poelier in vast, dat was ook weer mis. Daar stond een zware straf op zei hij.

Ik heb in de periode 1943 tot 1945 heel wat eten uit Baflo ontvangen. Dat was een hele bijvulling voor ons. De broer van P. de vries die het onderste bed beneden sliep was bakkersknecht in Berlijn en kwam soms met meel in het lager zoodat we heel wat meelpap hebben gegeten en kregen eerst van die opgezette koppen. We hadden in de kamer ook een man uit Zwolle die ze gepakt hadden in Nederland als zwarthandelaar. Die ging na het werk bij de duitsers aan het werk en kreeg daar geld en eten voor. Als hij dan ‘s avonds, als we op bed lagen, dan nog eens begon te bakken en te eten. Daar waren we gauw zat van en heben de lamp kapot gegooid en wou hij mij met een mes te lijf. Maar over het algemijn was de verstandhouding goed onderling. En zo kan ik nog wel een tijd doorgaan.
Ik ging meestal zondag ‘s morgens naar een kerk. Nu kon ik er vooral in het begin niet veel van verstaan, maar dat werd later wel beter. Zoo was het ook met de couranten, dat ging langzamerhand ook beter te lezen. Die P. de Vries was Rooms en vroeg hem eens of ik zijn gebedenboek eens mocht inzien en lezen, maar hij wou mijn bijbeltje niet hebben, dat was toen zeker verboden van de pastoor. Nu is dat geloof ik niet meer zoo. Omdat ik veel op de werkplaats was kwam ik vanzelf ook wel op kantoor. Ze vonden het zo mooi als ik foto’s uit Baflo kreeg. De foto van ons huis vonden ze zoo mooi en van Bien en Sietze. Ik zei eens een keer, toen hij zelf en zijn dochter op kantoor waren, dat ze geen nasies waren. Nee zij Knupfer toen, maar we moeten meevaren.

De heer Knupfer heeft de oorlog niet lang overleefd en de fam is toen uitgeweken naar het westen ik meen van naar Bremen ofzoo. De bouwfürer, dat is de hoogste uitvoerder (een partijman), kwam eens een keer bij me in het schaflokaal met een papier of ik dat even wou tekenen. Ik zei dat hij me eerst even moest vertellen wat er in stond. Het kwam hier op neer dat ik me ging verplichten om achter het front wat kapot was mee helpen weer op te bouwen enzovoort. Ik zei tegen hem at ik Holland niet voor de weermacht wou werken en in Duitschland ook niet. Toen werd hij kwaad en zei dat hij me wel zou krijgen, maar hij kon me niks maken omdat op mijn pas stond dat ik als vrij arbeider aangenomen was.

Met de kerstdagen hadden we een paar dagen vrij. Ik zei tegen de voorman dat ik best een paar dagen naar huis kon gaan. En dan niet meer terug zei hij, maar dat was ja vanzelf dat ik terug ging, zie ik omdat het daar zoo goed was. Hij had het zeker wel door ik Berlijn niet weer zag, dus die vlieger ging niet op. Het was één van ons wel gelukt. Hij kreeg een brief van huis dat zijn moeder heel ziek was met een stempel van de burgemeester van Venlo erop. Hij was in 2 dagen weg. Zijn moeder had die brief zelf geschreven. We hebben hem vanzelf niet meer gezien. Het was voor hem wel duidelijk maar daar hadden die moffen geen erg in. De winter 43-44 zijn we behoordelijk goed doorgekomen. Het was wel een uitzichtloos bestaan. En maar steeds afwachten hoe lang de oorlog nog zou duren. Een paar huizen van ons vandaan woonde een Duitser die was in Berlijn al twee keer uitgebomd. Hij vroeg ons of we hem even wilden helpen een paar ramen dicht te spijkeren. We zouden het goed bij hem hebben. Toen we er waren zei hij “Kom we gaan eerst even naar de buitenlandse zender luisteren.” Hij ging op die Hitler te keer, daar moest hij niets van hebben. Dus geen partijman, nu weer iets anders. De moffen hadden op het meer hier en daar grote platvormen in het water met grote ijzeren platen er op. Dat moest dan heten dat daar fabrieken waren en dan zouden de bommen in het water vallen. Het was voor ons wel mooi want ik ben eens het meer over gezwommen en dan kon je onderweg er even op rusten. Ook ben ik eens een keer met de E en V-baan alle hoeken van Berlijn afgereisd met 1 kaart, als je maar op de stations bleef. Ook ben ik een paar keer op zondag naar de Domkerk geweest, die stond bij het Keizerlijk paleis. Daar preekte Dr. Dibelus, die later hoofd was van de hele Evangelische kerk. In het voorjaar van 45 kwam ik ook eens weer, toen lag de hele buurt daar in puin en zoveel midden op die brede boelevaar dat je kon er wel zeeschepen mee vullen. Waar je langskwam en dan enkele dagen later weer, dan was het aanzicht heel anders. Je kon de buurt dan niet meer, zoo was dan alles kapot. Ik ging niet meer in de kelder onder het was waar we achter woonden, want als dat in elkaar klapte dan zaten we vermoedelijk als ratten in een val. We hadden bij ons een soort schuilkelder gemaakt. Dat was wel geschikt voor splingers van de flak enzo maar niet voor bommen. Er kwam eens een luchtmijn aan de overkant van de straat tegen een groot gebouw van wel veertig meter breed en wel 3 hoog en daar stond nadien geen muur meer van plm 3 meter hoog. Of er nog mensen onder weg gekomen zijn weet ik niet. Toen we er plm 40 jaar nadien kekek lag alles er nog net zo. Ik ging later als er weer luchtalarm gegeven werd dan snel naar de werkplaats, daar hadden we een schuilkelder gebouw met betonnen wanden van wel 80 cm dik en een plat dak van 2 maal plm 80 cm dik en daar nog heel wat grond en spoorstaven boven op.

Het was begin april 1945 dat het front van de Russen steeds dichter in de buurt kwam en het gebulder van de Stalinorgels enzo steeds duidelijker te horen was. Eerst kwamen de duitsers met het materiaal wat ze nog mee konden nemen langs de straat we aan woonden. Na enige tijd zagen we de eerste Russen aan komen. Een van die soldaten vroeg aan van Lanke die naast me stond hoe laat of het was, maar zoodra hij zijn horloge uit zijn zak trok was hij hem al kwijt. Ja, zo was het met alles. Even later waren 2 Russen elkaar aan het fietsen leren. Toen ze weer verder moesten gaven ze de fiets een duw dat hij over de straat vloog. Ik pakte die fiets op en dacht daar ga ik op naar huis. Wat later kwam ik met een heel zijde gezouten varken die we uit een koelcel hadden gehaald. En zo kwam de één met dit en de ander met weer wat anders binnen. Ja dat heette dan organiseeren.

Voor de vrouwen van de Duitsers was het niet zoo leuk. Die wisten niet waar ze zich moesten verschuilen voor de Russen. Minstens 2 hebben zich in het meer verdronken. De huismeester ging later naar buiten om op ons plavond boven, maar daar bracht hij dan water en eten heen voor die vrouwen daar.

Lang na de oorlog als de maandelijkse alarmsirenes boven op het gemeentehuis begon schrok ik eerst even. Nu doet het me niets maar de gedachte van toen blijft je toch wel even bij.

Een paar dagen later stond ik bij de poort. Toen kwam een jonge vrouw naar me toe. Of ik bij haar kwam te slapen. Ze zei dat één dat ging dan nog maar zoveel Russen in één nacht dat hield ze niet uit. Ik zei dat zich er maar mee moest redden en zei dat ze zich dan moest verstoppen. Nou het waren toen toestanden.

Ik ben ook nog eens naar de werkplaats geweest. Daar vond ik de fam Knupfer in de schuilkelder met nog wat wat buren dacht ik. Net kwamen er ook 2 Russen aan en ook vanzelf in de bunker. Daar ook de dochter van de baas met een gebreide muts op, dat moest lijken of ze een oud besje was. Ze zagen haar niet en liepen eerst door want daar zagen wel wat van hun gading. Ik haar toen gauw onder wat hout verborgen en toen gauw weggegaan, want de Russen hadden revolvers los zitten bij hun laarzen in. Een paar dagen later werd er gezegd dat de Amerikanen in Potsdam waren en zijn we met enkele kameraden lopend op afgegaan met een georganiseerde kar waar we onze koffers op hadden. Maar we moesten die broer van P. de Vries ook mee hebben en kwam middenin Berlijn in een straat waar geen mens liep. Daar werd door de Duitsers van één kant van de andere kant stonden er russische kanonnen. De vuurballen vlogen om ons heen. We maar gauw weer terug en kwamen dezelfde dag weer bij ons lager aan. We hadden die dag zo’n 35 kilometer gelopen en gelukkig ongedeerd. Toch zijn Achiel van Lanke en ik een paar dagen later met ieder een fiets op weg gegaan naar het Westen.

We kwamen die dag in Berlijn op een plaats waar een rus was vermoord en werden opgepakt door de Russen in een kelder gebracht voor verhoor. Hier lieten ze ons weer vrij met de mededeling dat we binnen een half uur een paar kilometer weg moesten wezen anders schoten ze ons neer. Dat incident liep gelukkig goed af. Alleen ik had een stuk droog spek achter op de fiets en dat hadden ze eraf gehaald. Zoo trokken we dan verder richting Brandenburg met onze fietsen waar we de achterbanden af hadden gehaald, anders waren we ze zoo weer kwijt door de russen. We spraken af om niet door de stad te gaan en er omheen te gaan, maar vonden nergens een brug waar over de Havel konden. Ten leste vonden we een roeiboot en zijn zoo over die rivier gekomen. Op zeker moment onderweg zagen we een uit elkaar gereten kar met kleren liggen met enkele ook buitenlanders uit elkaar gereten er bij. Die waren misschien op een landmijn of zoo terecht gekomen. Ja zoo kom je van alles tegen. Verder ging het maar weer. Des nachts vonden we wel een huis waar de mensen gevlucht waren om te slapen enzo. Zoo kwamen we dan verder al loopende met onze fietsen in Burg, zo’n 20 kilometer van Maagdenburg. In Burg mochten we niet over de Elbe, maar we in een lange kolonne onder geleide van russen weer terug gevoerd en over Kistrien naar de Zwarte zee terug moesten. Daar hadden we en meerdere het niet op begrepen en zijn we met nog enkele meer in een dorp achter gebleven in de buurt van Genthin. In een verlaten hotel.
De mensen waren daar ook gevlucht maar alles was er voor gebruik aanwezig, maar geen eten. Daar was kort bij een boerderij en daar kwamen ze al gauw aan met een verken die daar geslacht werd. Een paar van onze club hadden ook al gauw 2 jonge schapen. Geen mens natuurlijk die slachten wou of kon. Toen vroeg ik om een mes en heb toen de beide dieren geslacht en gebraden en wat overbleef in een paar inmaakpotten gedaan voor eventueel onderweg. Ik had van Berlijn naar richting Brandenburg nog kennis gemaakt met een Groninger. Hij zei dat we mooi met elkaar konden reizen. Nou dat leek me wel. Hij liet met wat foto’s zien van duitsers en zee en zo. Hij had het bij die mensen goed gehad en zei dat hij weer eens polshoogte ging nemen in Groningen bij zijn vrouw of die ook met Duitsers gemeenschap had gehad en zoo ja dan ging hij weer terug. Dus zei ik dat je vrouw moest zich niet afgegeven hebben aan Duitsers. Wat hij gedaan had dat was niet erg, maar zijn vrouw mocht zoiets niet doen. Ja het viel niet mee als zo lang van huis was. Nou ik was gauw met hem klaar en ben hem niet meer tegengekomen. Ja zoo kom je van alles tegen. We zijn dat hotel een paar dagen gebleven en zijn toen weer richting Burg gegaan. We wilden onze koffers enzo vanzelf graag mee hebben en hebben toen een paard en kar georganiseerd. De mensen keken ons wel wat raar aan, maar we zeiden dat dat spul een dag moesten gebruiken. Nou ja, we waren met zo’n zigeunerbende, maar het ging weer mooi in de richting waar we heen wilden. Toen we dan weer in Burg kwamen mochten we eindelijk over de Elbe. Daar was een noodbrug over gemaakt. We lieten toen alles achter en zoo kwamen we in handen van de Amerikanen in Maagdenburg. We kwamen daar in vrachtwagens van het leger en werden naar een buitenwijk van die stad gebracht waar de duitsers waren gevlucht of uitgejaagd. De huizen waren bemeubeld, maar konden er zo maar intrekken. Nou dat was weer wat anders. Het was er groot feest en heel mooi weer. Ze waren op de straat aan het dansen onder begeleiding van een piano die midden op de straat stond. De volgende dag kwam er zoo maar bericht dat we naar het station moesten en ja weer in legertruks. Op het station stond een trein klaar. Zoo vertrokken we dan in de richting Braunzwijk en Hannover. Het ging niet snel maar het ging toch in onze begrippen veel beter dan per benewagen. In Braunswijk of Hannover bleef de trein even staan en kregen we eten aan de lopende band. Dat was een kwestie van misschien ¾ uur en hadden alle reizigers eten gehad. Dat was goed geregeld. Dat waren Engelse soldaten. Verder ging het weer en kwamen tenslotte met de trein Reihne aan. Hier moest de trein wel stoppen. Hier was zo gebombardeerd dat de boel stuk was. We zagen bijvoorbeeld een locomotief recht op zijn kop staan enz. Hier moesten we achter elkaar door een hek en werden we overal waar we haar hadden bespoten met DDT voor luizen en ongedierte. Daar zag ik die jongen ook weer met USA op zijn trui, maar hij werd er wel uitgehaald omdat hij het SS-teken onder zijn arm had.

Hij had zeker gedacht dat ze hem met zo’n mooie trui dan wel lieten lopen. Alles wat waarde had moesten we toen afgeven. Ik had onderweg aan de kant van de weg enkele honderden DM gevonden. Laat dat toch liggen werd er gezegd. Maar ik zei het weegt niet zwaar en heb het meegenomen. Die moest ik inleveren en kreeg later thuis bericht dat ik dat in Hollands geld op kon halen van de bank. Het was in Hollands geld f757,50. Zooveel had ik ook ongeveer verspeld. Ik had in Berlijn op kantoor in overleg met de accoutent van de firma die werkte op de Amro Bank in Groningen geld meegegeven. Hij wou dat wel in Baflo afgeven. Wat was Bien blij dat het nooit aangekomen is, want zei ze, dan had ik een mof bij de deur gehad.

Van Reihne gingen we met Franse legerwagens over de grens naar Winterswijk. Daar werde ondergebracht in een school. Hier maar weer afwachten hoe we weer verder konden. Bellen was er vanzelf ook niet bij. We konden toen meerijden in een vrachtauto die naar Steenwijk moest. Dus in Ommen weer oponthoud. De burgemeester heeft daar een vrachtwagen opgezocht en werd wat benzine ingedaan en zoo ging het naar Groningen. Op de Heerenweg ben ik bij de 2de Willemsstraat gestopt en stapte zoo bij Oom Lucas en tante Maaike binnen. Daar konden ze bellen naar het postkantoor in Baflo. De dochter van Tillema ging toen direct naar Bien en toen naar Ep in de garage en toen zijn Ep en Bien met de kleine Sietze naar Groningen. Omdat de bruggen nog waren bij Groningen moesten ze over Aduard.

En zoo kwam ik dan na heel wat zwerven uiteindelijk weer in Baflo aan. De buren enz op de Nassaustraat hadden de boel versierd en de vlaggen hadden ze uit. Het was een hele drukte. Het was inmiddels 12 1946 geworden. Zelfs dominee Goortjes kwam er ook nog aan. De hele fam kwam er opaf. Vader en moeder en schoonvader enz. Moeder zei we hebben nog een paar schoenen voor je bewaard. Daar had ik geen behoefte aan. Ik had in Fridrichhagen een paar schoenen uit een grote hoop gezocht. De russen kregen daar soldatenpakken aan enz. Dat waren arbeiders uit Rusland die het leger tegen kwamen op hun naar Berlijn. Bien zei later dat ze mij eerst raar had aangezien. Ik had er zoo maar wat Duitse uitdrukkingen tussen door. Ja, we moesten eerst wel weer wat aan elkaar wennen. En dan de kleine Sietze, die vond het eerst maar niets zo’n vreemde kerel. Ik mocht hem eerst niet veel zeggen. Dan keek hij Bien aan of het wel goed kwam. Toen ik wegging was hij nog geen half jaar en was toen 2 ½ jaar. Het viel voor mij ook niet mee om weer wat aan het normale leven te wennen en werken wou ook eerst niet. Ik had in geen 2 ½ maand gewerkt in Berlijn. Ik zag enkele weken voordat de Russen er waren een schilder die heel mooi in de zon zat. Hij zei tegen met dat hij krank was. Ik dacht dat lijkt me ook wel en ben de volgende dag met rugklachten naar het kantoor gegaan. Daar zei ik dat ik een paar dagen naar het lager ging, maar ik ben niet weer aan het werk gegaan. Hier zijn tegenwoordig ook wel met rugklachten en het schijnt slecht te controleren.

Ja het valt ook niet mee als je zo lang uit je gewone leven en gedwongen wordt voor je vijand te werken. Vader zei eens tegen mijn broers wanneer zou Hilbrand weer een geregeld leven beginnen en gaan werken. Ik kan er wel inkomen dat iemand die lang werkloos is tegen het werk op ziet… Nou ja het is toch wel weer wat in orde gekomen. Bien had wel eens gezegd dat ik de belevenissen in de oorlogsjaren eens op moest schrijven. Dat heb ik in grote trekken dan nu gedaan. Als ik alles nog eens overdenk dan zijn er nog wel meer punten die wel te vermelden waren. Gelukkig ben ik gezond weer thuis gekomen en mag daar dankbaar voor wezen. Heel wat Nederlanders en andere arbeiders hebben in Duitsland hun leven moeten laten of zijn als infaliede mensen terug gekomen. Naar de laatste gegevens waren in het laatst van de oorlog 71/2 millioen arbeiders gedwongen daar te werken waar onder plm 500 duizend Nederlanders. We zullen hopen dat de mensen in de wereld van deze oorlog wat hebben geleerd maar zoo lang er mensen zijn zal er wel verschil van mening blijven.

H. Rustema
Willem de Zwijgerstr 6
Baflo

Bonus anecdote. In de jaren na de oorlog heeft mijn grootvader ook regelmatig zijn voormalige baas uit Duitsland uitgenodigd om op bezoek te komen in Baflo. Dat lag toen heel gevoelig. Het dorp sprak er schande van dat er een Volkswagen met Duitse kentekens op de oprijlaan stond… Dat was dan maar zo, maar dat hinderde hem niet. Er waren nu eenmaal ook ‘goede Duitsers’. In die jaren was dat geen makkelijk concept.

Meer beeld via de ether!


De Amsterdamse datacenters zorgen voor een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk.
 Veel van de data is video. Allerlei diensten voor uitgesteld kijken hebben video’s op servers staan in Amsterdam. Maar de meeste mensen kijken ongeveer naar hetzelfde. Niet allemaal exact op hetzelfde tijdstip, maar de meeste bandbreedte en hosting is nodig voor populaire cultuur. Van populaire bestanden wordt zo dicht mogelijk bij de consument een kopietje bewaard zodat niet heel Europa de laatste aflevering van Game of Thrones uit Californië haalt maar dichtbij, op een server in Amsterdam bijvoorbeeld. Ook live-televisie op de kabel gaat via datacenters naar de kijker. 

DVB-T zendmast

Het is veel economischer om dergelijke ‘uitzendingen’ meer via een televisiezendmast de ether in te gooien. Met een antenne vang je het op en de televisie of het kastje dat ernaast of in de meterkast staat kan met het grootste gemak een buffer van enkele dagen aanhouden. Deze spullen staan toch al stroom te consumeren, laat ze dan wat zinnigs doen. Geen dure internetaansluiting met veel bandbreedte meer nodig. Een zendmast is heel zuinig. Of een uitzending nou naar 10 of 10 miljoen ontvangers gaat, dat maakt niets uit voor de stroomconsumptie van de mast.

Helaas is het aanbod in de ether in Nederland door verkeerde politieke beslissingen bedroevend. Sinds kort is het zelfs helemaal niet meer mogelijk om iets te ontvangen zonder weer een nieuw kastje te kopen. De auteursrechtwetgeving helpt ook zeker niet mee. Het duopolie in de infrastructuur van KPN en Ziggo werkt vernieuwing ook tegen. Zij willen consumenten graag volledig inpakken met een duur ’triple play’-aanbod: televisie, internet en telefonie in één abonnement. 

Dit is het moment voor de politiek om voor het milieu, het netwerk en als hele simpele lastenverlichting voor de consument een uitgebreid aanbod via de ether te realiseren zoals dat in een andere grote EU-lidstaten bestaat.