Singelgrachtgarage soap

Omdat ik ooit als buurtbewoner in een referendumkrant heb geposeerd om een parkeergarage onder de Singelgracht te verdedigen volg ik de soap tussen gemeente en deelraadbewoners. Ik was zelfs de enige burger die naar alle raadsvergaderingen en inspraakavonden ging. Raadsleden vroegen waarom ik in mijn eentje op de publieke tribune zat. Was ik journalist? Wat was er aan de hand? Ja, ik bestudeer het proces NIMBY versus gemeente.

De gemeente heeft recent een webpagina gemaakt om de tegenstanders (Singelgrachtwacht, Vrienden van de Singelgracht) te weerspreken. Het is duidelijk dat de omstanders die parkeergarage gewoon niet willen omdat ze er zelf geen belang bij hebben. Klassieke NIMBY-situatie. Inderdaad, de directe omwonenden op de Nassaukade hebben er nauwelijks direct voordeel van. De Nassaukade heeft, ook in mijn eigen ervaring, redelijk vaak parkeerruimte. In de omliggende straten iets verder weg is de parkeerdruk hoger. Door een deel van de auto’s die daar parkeren de parkeergarage in te werken (parkeervergunning alleen geldig in die garage) kan de situatie verbeteren. Het is vooral voor het centrum nodig. Elke parkeerplaats die daar kan verdwijnen is een grote winst voor de aantrekkelijkheid van de oude binnenstad. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor bewoners zelf. Slechts een derde van de bewoners van het centrum heeft een auto en wil die niet opgeven, dat is wel duidelijk. Bijvoorbeeld omdat ze er voor hun werk echt niet zonder kunnen. De geluidstechnicus met koffers die na middernacht van een tournee in de provincie terugkomt, dat werk. Die gaat niet aan de ring parkeren. De garage lost dus een probleem op voor anderen, nauwelijks voor de omwonenden.

De gemeente moet in zekere zin argumenteren met gebonden handen. Ze kunnen alleen beweringen doen die te onderbouwen zijn, want anders heb je gelijk een groot schandaal. De buurtbewoners mogen alles beweren waarmee ze andere bewoners over de streep kunnen trekken. Ik heb lieve, aardige buren bewerkt zien worden door ‘het verzet’. Ze overdonderen niet/matig geïnformeerde buren met alle mogelijke argumenten en alleen al de sociale druk is groot. Je kan zelfs niet achterblijven en geen poster tegen de garage achter je raam hangen. Anderzijds is de gemeente een sterke, zogenaamde ‘institutionele actor’: veel geduld, veel middelen en de werknemers hebben niets te verliezen. De ambtenaren en ingehuurde experts doen gewoon methodisch en afstandelijk hun taak. Fascinerende wedstrijd.

Ook heeft de gemeente het lastig omdat het een algemeen belang verdedigt. Ook nog eens het belang van mensen die niet georganiseerd zijn of niet gelijk een verband zien tussen de garage en de parkeerdruk in hun eigen straat. Lastig om met cijferhokuspokus te bewijzen. De tegenstanders kunnen andere buurtbewoners veel makkelijker overtuigen door te wijzen op bijvoorbeeld de voor eenvoudige burgers enorme bedragen die over tafel gaan voor de bouw, bomen die gekapt worden, in combinatie met de overlast en het geringe of afwezige profijt. Dat is al snel overtuigend als je niet actief de weerlegging van de gemeente gaat opzoeken. “Oh! Is dat zo? Schandalig! Ja, ik hang ook een poster op!” En door andere ervaringen met de gemeente zullen veel burgers de gemeente al niet/weinig vertrouwen, dat sterkt de tegenstanders natuurlijk ook. Als je recent door een bureaucratische hel bent gegaan voor een simpele vergunning, waarom zou je dan vrolijk en onbevangen de argumenten van de gemeente gaan spellen?

Interessant aan de argumenten van ‘het verzet’ is dat ze de NIMBY-motivatie willen verbergen. Daar win je immers extra geloofwaardigheid mee. Door te bewijzen dat het algemeen belang veel beter gediend is met andere oplossingen komen ze constructiever over. De argumentatie gaat zo naar een hoger niveau. Nu op singelgrachtwacht.nl, allerlei ‘mobiliteitsoplossingen’, onder andere:

een incentive van bv. €5000 zal voor velen aanleiding zijn hun parkeerplaats op te geven. Met €60 miljoen zou daarmee theoretisch 12.000 parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven en daarmee is de verbetering van de openbare ruimte, de parkeerdruk en de slechte luchtkwaliteit in deze buurt opgelost.

Een andere optie zou zijn €60 miljoen te investeren in de aanschaf van 4.000 Car2Go’s die gratis kunnen parkeren.

Met als conclusie “Wanneer de Singelgrachtgarage wordt opgeleverd hebben we met een relikwie te maken. Een leegstaand artefact uit het verleden, toen iedereen nog waarde hechtte aan het bezitten en berijden van een auto.”

Kortom, een optimistische visie op de toekomst. Nobeler kan haast niet, ver verwijderd van een NIMBY-belang. Met deze categorie argumenten wordt de verzetsbeweging slim vergroot buiten de harde kern van omwonenden met een NIMBY-belang. Dat lijkt goed te gaan, zolang de buurtbewoners zelf niet kritisch de argumenten gaan uitzoeken. Dat kost tijd en het is vervelend om die aardige buren tegen te moeten spreken. Ook is het een comfortabele gedachte dat de politici incompetente leugenaars zijn.

De gevolgen volgens Singelgrachwacht:

Er komen geen parkeerplaatsen bij. Ja, dat is kern van het idee. Verplaatsen van parkeerplaatsen van de straat naar onder de grond. Je zal altijd iets houden als een ‘auto’. Onder de grond ermee.

Maar 800 plaatsen verdwijnen op straat. Ja, dat is winst. Vooral als het om de plaatsen gaat van de auto’s die het grootste deel van de tijd stil staan. Dat zijn de waarschijnlijke gebruikers van de garage. Dat is dan ook het blik dat de grootste druk op de openbare ruimte geeft. Die auto’s die overblijven als de rest in gebruik is, op werkdagen overdag voornamelijk. Voetgangers kunnen dan langs grachten zonder geparkeerd blik wandelen. Die ruimte kan anders ingericht worden, dat geeft lucht.

De luchtkwaliteit verslechterd. Dat zou door extra zoekgedrag komen. Die onverbeterlijke automobilisten die daar willen parkeren waar de parkeerdruk hoog is. Daar zoeken ze een plaatsje en dat zou extra vervuiling opleveren. Dat is onlogisch, want waar nu een auto op straat staat (en dus geen openingetje biedt voor de parkeerder) is die plaats naar de garage gegaan en trottoir of groen geworden. Dit is dus afhankelijk van waar de parkeerplaatsen opgeheven worden. Zorg er dus voor dat vooral de plaatsen van langparkeerders verdwijnen en niet daar waar de parkeerdruk hoog is. Als er geen plaatsen verdwijnen waar de parkeerdruk hoog is, maar de langparkeerders wel verdwijnen naar de garage, dan zal het vervuilende zoeken ook afnemen. De langparkerende bewoner rijdt rechtstreeks (zonder zoeken) naar een gegarandeerde plek in de garage en al die kortparkeerders hoeven minder te zoeken.

Parkeervergunningtarieven gaan met 75% omhoog. Nu zijn die vergunning ver onder de marktprijs voor een parkeerplaats. Ze worden dus door de gemeenschap gesubsidieerd. Aangezien parkeren geen recht is, is het onlogisch om een minderheid van geprivilegieerden te subsidiëren. Wel of geen parkeergarage, verwacht sowieso dat de parkeervergunningen even duur zullen worden als gewoon parkeren.

U betaalt mee aan de exploitatieverliezen. Nu betaalt iedereen al mee aan de kosten van parkeerplaatsen. Kennelijk is daar draagvlak voor. In de toekomst zal die bereidheid vast afnemen en zullen de kosten voor autobezitters om te parkeren toenemen. De parkeergarage is wat dat betreft een goede investering omdat je daarmee de parkeerplaatsen goed kan verkopen in de toekomst. Dat kan je met parkeerplaatsen in de openbare ruimte niet. Zodra daar het draagvlak voor wegvalt dan zullen die ingeleverd moeten worden voor gemeenschappelijk gebruik als groen of trottoir.

Als uw fundering niet voldoet moet u die vervangen. Dat moet sowieso. Maar als een goede fundering door de bouwwerken schade ondervindt dan moet je gecompenseerd worden natuurlijk. Dat is een privékwestie tussen bepaalde omwonenden en de gemeente. Vervelend, maar dat heb je met allerlei bouwwerken. Goede waterdichte deals sluiten met de gemeente. Maar het risico is klein zeggen experts.

Prachtige platanen worden gekapt. Ja, maar niet veel. Een handvol op de 400m2 waar de ingang komt. Daar krijg je 1900m2 extra groen, met nieuwe bomen, voor terug aan de randen van het plantsoen door het opdoeken van parkeerplaatsen. De prachtige grote bomen die we nu in Amsterdam hebben danken we trouwens aan de hongerwinter in 1944. Op grote schaal werden er bomen gekapt voor in de kachel. De jonge bomen uit de jaren daarna zijn nu op leeftijd gekomen. Bij een storm waaien sommige reuzen ook om. Een paar minder is dan ook natuurlijk. Je moet dus ook zorgen voor jonge bomen zodat je op termijn een gezonde mix van jong en oud hebt.

De bouw gaat vier jaar duren. Drie jaar. Volgens dezelfde methode als voor de garage onder het Van Beuningenplein. Die was ook binnen budget en binnen de termijn klaar, met prima resultaat. Het kan dus wel. Er wordt geen nieuwe techniek gebruikt, zoals bij de Noordzuid-lijn. Ook is het contract met de aannemer heel slim opgesteld.

Verkeersveiligheid gaat achteruit. Door de plek van de in/uitgang van de parkeergarage zou dat zijn. Het zal evenveel druk opleveren als een hele rustige woonstraat. Minder zelfs, omdat je op een bord kan zien hoeveel plaatsen er vrij zijn voordat je de garage in gaat. Geen zoekverkeer dus. Er gaat geen verkeer door die garage zoals wel door een straat. Kom kijken bij de Van Beuningenpleingarage. Het stelt niets voor.

Veel lawaai-overlast. Door vrachtverkeer tijdens de bouw. Er is altijd wel ergens een bouwproject bezig wat vrachtverkeer oplevert op de doorgaande routes. Dat is de aard van die routes. Als dat een probleem is, zorg dan dat zwaar verkeer op die routes wordt ingeperkt en andere routes moet nemen.

Sommige straten gaan maandenlang dicht. Maanden. Tijdens een bouwproject van 3 jaar. Dat valt heel erg mee.

Jaren later kunnen funderingsproblemen onstaan. Volgens de experts ontstaan eventuele problemen gelijk of binnen een paar weken. Een klein risico. Zie eerder.

De gemeente gaat persoonlijke bewakers in garages vervangen door camera’s. Mensen voelen zich nu al niet veilig in garages, met camera’s nog minder is het argument. Tijdens een excursie naar de parkeergarages in Haarlem vertelden de experts dat de veiligheid in parkeergarages direct in verband staat met de veiligheid in de buurt boven de grond. En dan alleen bij publieksgarages voor bezoekers, voor bewonersgarages is het veel minder omdat het dronken uitgaansvolk niet naar binnen mag. Daarnaast, het zijn vooral de langparkeerders die ervoor kiezen om hun auto onderdak te zetten. Hoewel het idee van een lege, verlaten garage misschien eng is, is het qua veiligheid statistisch ook precies een lege, verlaten garage. Veilig omdat er niemand binnenkomt. De ‘onveiligheid’ van de straat blijft buiten omdat alleen de parkeerders binnen mogen komen.

PERSBERICHT: Petitie naar 400 gemeenten

PERSBERICHT

400 gemeenten ontvingen een petitie met het verzoek nieuwe wethouders te laten solliciteren bij de gemeenteraad op vacatures opgesteld door de raad.

“Alle burgers zouden moeten mogen solliciteren op de wethoudersposten” zegt petitionaris Rustema. “Nu komen wethouders uit politieke partijen. Hoe krijg je dan de beste kandidaten? Minder dan 2% van de bevolking is lid van een politieke partij. Bij lokale partijen is de vijver om uit te vissen vanzelfsprekend nog kleiner.”

Door openbare vacatures open te stellen denkt Rustema behalve de kwaliteit van het bestuur ook het dualisme te versterken: “Als wethouders kleurloos zijn dan is er geen coalitie in de raad meer om achter te verschuilen. De raad kan zich concentreren op het goed controleren van zo een expert-wethouder. De wethouder komt dan om een kader vragen bij de hele raad in plaats van een coalitie.”

Onder andere ex-partijbestuurders en raadsleden tekenden deze petitie op Laatwethouderssolliciteren.nl.

Stem@rustema.nl

Waarom op 19 maart op mij stemmen?

IMG_6244

Naast het D66-programma heb ik als slogan “Laat wethouders solliciteren”. Dus als je al D66 ging stemmen, geef mij dan een zogenaamde voorkeursstem. Als ik een paar duizend stemmen krijg, dan kom ik in de D66-fractie. De rest van de fractie zal me dan vragen waarom ik gekozen en mijn antwoord zal dan natuurlijk “Laat wethouders solliciteren” zijn. Als je het niet met het D66-programma eens bent maar wel met mijn voorstel, dan kan je op laatwethouderssolliciteren.nl kandidaten van andere partijen vinden die dit ook steunen.

Waarom is het goed om wethouders te laten solliciteren? Nu komen ze uit politieke partijen. Omdat geen enkele rustema met sandwhichbord laatwethouderssolliciteren.nlpartij alleen een meerderheid van de 45 zetels heeft moet er altijd een ‘coalitie’ gesloten worden met één of twee andere partijen. Die partijen komen dan na de verkiezingen met wethouders die door de partij zijn gevonden. Dat zijn dan doorgaans leden van de partij en soms mensen die door de partij gevraagd zijn en zich dan aansluiten bij de partij. Dat zijn niet altijd de beste kandidaten en het is niet democratisch.

Het zijn niet de beste kandidaten omdat ze uit partijen komen. Dat is maar een heel klein deel van alle Nederlanders, minder dan 2%. Daarnaast moet er ook nog een match gevonden worden tussen het specialisme van een wethouder (financiën, educatie, wonen, zorg, vervoer, etc.) en de personen uit de partijen. De partijen willen een ‘eigen’ wethouder op ‘hun’ onderwerp zodat ze hun programma kunnen uitvoeren.

Het is niet democratisch omdat de zogenaamde ‘winnaars’ van de verkiezingen disproportioneel macht krijgen. De partij die toevallig de meeste zetels heeft na de verkiezingen wordt de ‘winnaar’ genoemd, terwijl natuurlijk iedereen met een zetel in de raad winnaar is. Ook de ‘oppositie’, de partijen die geen ‘wethouders mogen leveren’ vertegenwoordigen burgers. Samen meer dan welke coalitiepartij dan ook. Alle partijen samen zouden hun wethouders moeten hebben. Specialisten die de hele raad dienen bij het uitvoeren van wat een meerderheid van die raad wil. Dat resultaat kan veel flexibeler en nauwkeuriger zijn (per onderwerp) dan de coalitiedeals nu.

Zie ook een stuk van mij in Het Parool hierover.

laatwethouderssolliciteren.nl bord op Prinsengracht

Persbericht: Kandidaat-gemeenteraadslid wil dat nieuwe wethouders solliciteren bij de gemeenteraad

Een kandidaat-gemeenteraadslid wil nieuwe wethouders laten solliciteren bij de gemeenteraad op vacatures opgesteld door de raad. Hij vraagt andere kandidaten uit het land die deze oproep steunen zich te melden op http://laatwethouderssolliciteren.nl zodat burgers ze een voorkeursstem kunnen geven. Een aantal ex-partijbestuurders en andere kandidaten steunt dit al.

Rustema: “Als er in elke gemeente een paar kandidaten met voorkeursstemmen worden gekozen dan wordt dat een revolutie van onderop. Het stemgedrag van enkele duizenden burgers kan dan de gangbare coalitiepraktijk verhinderen.” Hij hoopt zelf het verschil uit te kunnen maken in Amsterdam: “Als ik 2000 voorkeurstemmen krijg is dat een mandaat voor de D66-fractie in Amsterdam om de raad over te halen een college zonder een coalitie aan te stellen.”

Hij acht de tijd er rijp voor door de opkomst van lokale partijen en als consequentie van het eerder ingevoerde ‘dualisme’.
laatwethouderssolliciteren.nl op sandwichbord
De dag na de verkiezingen stuurt Rustema het verzoek naar 400 gemeenteraden.

Rustema verdedigt zijn oplossing als “transparanter, rechtvaardiger en stabieler omdat een permanent debat in de raad en met het college nodig zal zijn bij het ontbreken van een coalitie en oppositie. Ook zijn er minder banden met politiek Den Haag en zullen raadsleden zich meer op burgers en de controle van het bestuur richten. In het bestuur zal er daardoor minder cliëntelisme en nepotisme mogelijk zijn.”

Momenteel worden wethouders door politieke partijen geselecteerd tijdens het vormen van een coalitie. Rustema: “De vijver om in te vissen is veel groter als er vacatures worden gepubliceerd waar elke burger op kan solliciteren. Ook getalenteerde vakspecialisten die geen lid zijn van een partij, misschien zelfs nog nooit hebben gestemd, kunnen op deze vacatures afkomen.”

Reinder Rustema is oprichter en beheerder van de nationale petitieswebsite Petities.nl en docent media aan de Universiteit van Amsterdam

http://laatwethouderssolliciteren.nl | http://laatbestuurdersbesturen.rustema.nl

D66, laat wethouders solliciteren

Mijn voorstel ‘laat wethouders solliciteren’ heb ik voorgelegd aan D66. Op 7 en 8 februari was er een congres waar mijn ‘motie’ behandeld werd door de aanwezige leden. Beide dagen liep ik rond met een sandwichbord met daarop mijn voorstel en heb ik er met veel D66-leden over gepraat. rustema met sandwhichbord met motie Een handvol was het er niet mee eens, maar tientallen anderen stapten op me af omdat ze het met me eens waren. Ook heb ik mensen erover aangesproken die overtuigd raakten nadat ze begrepen waar die lange tekst op mijn bord over ging.Politieke Motie 99.001 in Congreskrant

Toen het tot de stemming over amendementen kwam was de zaal die eerder die dag propvol zat met iets van 1000 leden grotendeels leeg gelopen. In andere zalen waren een scherm met ene schaatsende Sven in Sotchi, een workshop canvassen of een borrel. Toen ik na een reeks amendementen en een reclame voor Howard Dean in een andere zaal aan de beurt was, zag ik voornamelijk partijtijgers. De meeste gezichten van voorstanders die ik eerder herkende in het publiek zaten niet meer op hun plek. Om eerlijk te zijn, meestal zit ik zelf ook niet alle moties uit. Toch was, ondanks het ontraden door de partij, ongeveer een derde van de zaal nog voor! Dus de instemming van minder de niet-partijtijgers of niet-leden kan alleen maar hoger zijn.

Ik kreeg complimenten voor mijn campagne en het onder de aandacht brengen van het onderwerp van de partij door Marty Smits. Het werven en aanstellen van wethouders moet beter, maar niet zoals ik voorstel. Bijvoorbeeld via sollicitaties, maar wel binnen de partij.

Helaas is er geen videomateriaal van mijn presentatie. Ik kwam er op de dag zelf pas achter dat er op de webstream van het congres was bezuinigd. Er zijn alleen video’s van toespraken.

Persbericht: GEEN POLITICI AAN DE MACHT

D66-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen Reinder Rustema in Amsterdam wil dat wethouders moeten solliciteren bij de gemeenteraad. Rustema: “Ik wil een eind aan incompetente bestuurders en een selectie in het openbaar op kwaliteiten.”

Zijn persoonlijke campagne heeft als motto “Geen politici aan de macht“. In plaats van achterkamerdealtjes tussen een paar grote partijen, moet de gemeenteraad vacatures opstellen waar alle burgers op kunnen solliciteren.

Rustema: “Na de verkiezingen moet elke burger zich ‘winnaar’ kunnen voelen. Nu zijn er maar een paar ‘winnaars’ en andere partijen hebben het nakijken omdat ze ‘in de oppositie’ terecht zijn gekomen. Dit model is over datum.”

Behalve zijn kritiek op het democratisch gehalte verwacht hij ook betere bestuurders met een openbare sollicitatieprocedure. Rustema: “Nu worden politici op onduidelijke wijze zomaar bestuurder. Zijn dit de beste kandidaten uit de hele wereld? De politieke partijen hebben per definitie een kleine vijver om uit te vissen. Kijk naar het gestuntel van Frans Weekers vorige week, misschien een goed politicus, maar een slechte manager.”

Volgens hem zijn er geen wettelijke obstakels voor zijn benadering. “Er is alleen ander gedrag van politici voor nodig. Burgers in heel Europa zijn er al klaar voor, nu de politici nog”, aldus Rustema.

Op zaterdagmiddag 8 februari verdedigt hij op het D66-congres in Amsterdam een motie waarmee hij alle D66-fracties in Nederland oproept wethouders ook te laten solliciteren.

Vandaag leveren alle politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in bij de Kiesraad. Rustema is kandidaat 32 voor D66 Amsterdam.

Buurtinternet

Maandelijks betalen we een paar tientjes voor onze internetverbinding. Terwijl de groothandelsprijs van een snelle internetverbinding ergens bij de nul euro per maand ligt. De verbinding van je huis naar een internetknooppunt is het duurst. Daar betaal je die hoge prijs voor.

Wat nu als we dat laatste stukje zelf aanleggen? Dat is mijn streven voor postcodegebied 1051. Als je als huizenblok onderling verbindingen hebt gemaakt dan kan je gezamenlijk een verbinding op topsnelheid inkopen bij “de groothandel.” Iedereen die meedoet heeft dan zelfs een snellere verbinding dan nu via ADSL of kabelinternet! Laat het me op reinder@rustema.nl weten als je mee wil doen.

 

Het aanleggen van het netwerk is een kleine investering in tijd en materiaal: kabels doortrekken en eventueel draadloos verder als het niet anders kan. Heb je het eenmaal liggen, dan betaal je er maandelijks niks voor. Ook moet je met een intelligent kastje zoveel mogelijk kabels naar verschillende buren aan elkaar koppelen. Hoe meer, hoe beter voor het netwerk (stabieler, sneller). Dat kastje is nu niet op de markt, maar kan gemaakt worden in theorie. Er wordt door pioniers al mee geëxperimenteerd. De komende jaren komt daar wel een betaalbaar kastje uit.

Mijn insteek is dat we eenmalig rond de €100 investeren in verbindingen met de buren en een kastje. De maandelijkse kosten moeten dan naar bijna niks gaan, een paar euro per jaar ofzo. Iedereen blijft eigenaar van zijn eigen deel van het netwerk, niemand bezit het geheel. Het kan dan ook niet opgekocht worden (want zo gaat het meestal).

De moeilijkste stap is het maken van het netwerk. Wie doet mee? Ik zoek Amsterdammers in het huizenblok omsloten door de Van Hallstraat – Groen van Prinsterstraat – Van Boetzelaerstraat – Hogendorpstraat. Maar als je het in een ander huizenblok wil realiseren kan je me ook mailen, ik bewaar je e-mailadres wel tot er meer binnenkomt voor dat blok.

Terwijl we het netwerk bouwen is het al goed om geen internetaansluiting te nemen met extra diensten: telefoon, televisie, e-mail, homepage, etc. Want via het te bouwen buurtnetwerk heb je alleen een internetverbinding, geen extra diensten. Haal die nu alvast apart in huis zodat je makkelijk over kan stappen tegen de tijd dat het netwerk ontstaat. Vooral om bereikbaar te blijven: neem e-mail, telefoon en hosting onafhankelijk van je provider.

Alternatieven voor kabeltelevisie

 • satelliet. Via de schotel kan je veel gratis ontvangen, helaas zijn de Nederlandse zenders, behalve BVN, niet gratis en moet je die schotel kopen en installeren. Wel de hoogste kwaliteit beeldsignaal en heel veel zenders.
 • ether. Je kan Nederland 1, 2 en 3 en RTV-NH sowieso gratis uit de lucht halen. Ontvangers zijn goedkoop en de antenne zet je in de vensterbank. Wil je de andere reguliere zenders erbij, dan betaal je €12,50 per maand bij Digitenne.
 • internet. Downloaden natuurlijk (illegaal of betaald). Je kan al veel gratis terugkijken via Uitzending Gemist, YouTube en dergelijke, maar je kan niet zappen door het ‘live’ aanbod (met reclames erin). Met je huidige, gewone internetverbinding blijft live (streaming) lastig omdat de verbinding het niet goed aan kan (dure, snelle aansluitingen uitgezonderd). Op een klein schermpje (tablet, computer) valt dat niet op, maar in de huiskamer wel. Eerst downloaden en dan kijken geeft wel topkwaliteit beeld.

Alternatieven voor telefoon

 • je mobiele telefoon (betaal je waarschijnlijk al)
 • Skype, Google Hangout, FaceTime en dergelijke (gratis doorgaans).
 • een 020-nummer via VOIP. Speciaal type toestel of speciale software op je smartphone en/of computer nodig (of alle drie kan ook). Leuk is dat dit dan wereldwijd werkt waar je maar een internetverbinding hebt. Je kan je huidige 020-nummer meenemen. Vanaf €1 per maand heb je al een 020-nummer.

Alternatieven voor e-mail van je provider

 • gratis webmail van een Amerikaans bedrijf met reclame zoals Gmail, Live etc. Heb je waarschijnlijk al.
 • adres bij je eigen domein (bijvoorbeeld .nl). Een domein met oneindig veel e-mailadressen kost €20 per jaar.
 • adres van je werk of een andere organisatie die e-mailadressen kan aanmaken. Meestal gratis. Bijvoorbeeld De Echte Digitale Stad.

Alternatieven voor een homepage bij je provider

 • ergens elders op het web, gratis met advertenties of bij een ideële club zoals De Echte Digitale Stad.
 • je eigen domein, €35 per jaar, maar dan krijg je er ook e-mail bij.

Maandelijkse kosten voor diensten

€12,50 via de ether of €20 via de schotel

€1 voor een 020-nummer

€3 voor een eigen domein met e-mailadressen

totaal €16,50 per maand.

Vooral televisie is dus duur. Als je de commerciële zenders niet hoeft dan scheelt dat veel. Dan kijk je eventueel gratis de publieke zenders en ben je tussen de €1 en €4 per maand klaar voor televisie, telefonie en eigen e-mail/hosting.

Kandidaat 33 op 19 maart 2014

Dankzij D66-leden kom ik op plaats 33 op het stembiljet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam volgend jaar. Aanvankelijk stond ik onderaan en zou ik niet op het stembiljet komen. Nadat die volgorde aan de D66-leden in Amsterdam was voorgelegd steeg ik met maar liefst 11 plaatsen! Niet veel mensen hebben op mij gestemd (58), maar als ze dat deden hebben ze mij een hoge plek in hun voorkeurslijstje gegeven. Meestal volgde men het stemadvies van de partij; elke aanbevolen kandidaat kreeg ongeveer 350 à 400 stemmen. 482 van de 3242 stemgerechtigden heeft gestemd.

De reden om af te wijken van het stemadvies is alleen te herleiden tot mijn statement ‘laat bestuurders besturen’ met verwijzing naar de bijbehorende blog dat ik op allerlei manieren herhaald heb tijdens de interne campagne. Dit maakte het verschil.

Opvallend is ook dat de kandidaten die in de top-10 van het stemadvies stonden en zich nadrukkelijk als bestuurder positioneerden door de leden lager zijn geplaatst. Zie ook het proces-verbaal van de partij waar ik twee kolommen aan toegevoegd om het stijgen en dalen duidelijk te maken.

Proces Verbaal uitslag stemming Overige Kandidaten d66 Amsterdam

Mijn issue ga ik ook als motie op het D66 Congres op 2 november 2013 indienen. Ik roep D66-fracties in het land op om in hun gemeenteraad voor te stellen dat wethouders moeten gaan solliciteren. Zie de motie en de discussie erover op Plein66.

Om in de gemeenteraad te komen met voorkeurstemmen heb ik 25% van de ‘kiesdeler’ nodig. Dat is het aantal geldige stemmen gedeeld door 45 te verdelen raadszetels. Dat is 25% van 6 à 7000. Dus zo’n 1500 à 1750 stemmen. Stuur een e-mail naar stem@rustema.nl om bij de verkiezingen een herinnering te ontvangen om uw stem op mij uit te brengen. Met die mailinglist kan ik dan tegelijk tellen op hoeveel stemmen ik minimaal kan rekenen.

Als onbekende ‘lijstduwer’ kandidaat voor D66

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam kunt u mogelijk op mij stemmen als u, net als ik, politici uit het bestuur weg wil laten. Maar eerst moet ik nog stemmen winnen van D66-leden om op de lijst met kandidaten te komen. De 45 kandidaten nu, moeten tot 30 terug gebracht worden. Kent u een D66-lid? Het stemmen kan tot en met 18 september. Mijn 200 woorden om leden van D66 te verleiden mij een hogere plek te geven op d66amsterdam.nl waren:

Er zou een waterscheiding moeten zijn tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Een bestuurder heeft een carrière in bestuur, een volksvertegenwoordiger is een burger die andere burgers en een bepaald idee van het algemeen belang vertegenwoordigt. De volksvertegenwoordiger volgt de bestuurder kritisch en vervangt hem of haar als daar een meerderheid voor is. Mijn ideaal is dat bestuurders niet langer uit politieke partijen komen maar een sollicitatieprocedure doorlopen bij de volksvertegenwoordiging. Zie ook mijn artikelen in onder andere NRC Handelsblad en mijn blogpostings hierover. Het zou prachtig zijn als we op dit punt in Amsterdam het voorbeeld kunnen geven. Want zodra je volksvertegenwoordigers laat besturen doe je de democratie geweld aan: met coalities en bijbehorende afspraken is per definitie een kleiner deel van het electoraat vertegenwoordigd. Terwijl iedereen in de raad winnaar is van de verkiezingen. Elke stem voor mij is steun voor deze maximaal dualistische benadering, stem@rustema.nl! Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat er in 2014 in Amsterdam coalities gesloten worden en volksvertegenwoordigers uit de gemeenteraad bestuurders worden. Elke burger moet voor de wethoudersposten kunnen solliciteren bij de gemeenteraad, zodat de beste bestuurders uit het land en niet de ‘winnaars’ van de verkiezingen de stad besturen.

D66-stembiljet