Kandidaat 33 op 19 maart 2014

Dankzij D66-leden kom ik op plaats 33 op het stembiljet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam volgend jaar. Aanvankelijk stond ik onderaan en zou ik niet op het stembiljet komen. Nadat die volgorde aan de D66-leden in Amsterdam was voorgelegd steeg ik met maar liefst 11 plaatsen! Niet veel mensen hebben op mij gestemd (58), maar als ze dat deden hebben ze mij een hoge plek in hun voorkeurslijstje gegeven. Meestal volgde men het stemadvies van de partij; elke aanbevolen kandidaat kreeg ongeveer 350 à 400 stemmen. 482 van de 3242 stemgerechtigden heeft gestemd.

De reden om af te wijken van het stemadvies is alleen te herleiden tot mijn statement ‘laat bestuurders besturen’ met verwijzing naar de bijbehorende blog dat ik op allerlei manieren herhaald heb tijdens de interne campagne. Dit maakte het verschil.

Opvallend is ook dat de kandidaten die in de top-10 van het stemadvies stonden en zich nadrukkelijk als bestuurder positioneerden door de leden lager zijn geplaatst. Zie ook het proces-verbaal van de partij waar ik twee kolommen aan toegevoegd om het stijgen en dalen duidelijk te maken.

Proces Verbaal uitslag stemming Overige Kandidaten d66 Amsterdam

Mijn issue ga ik ook als motie op het D66 Congres op 2 november 2013 indienen. Ik roep D66-fracties in het land op om in hun gemeenteraad voor te stellen dat wethouders moeten gaan solliciteren. Zie de motie en de discussie erover op Plein66.

Om in de gemeenteraad te komen met voorkeurstemmen heb ik 25% van de ‘kiesdeler’ nodig. Dat is het aantal geldige stemmen gedeeld door 45 te verdelen raadszetels. Dat is 25% van 6 à 7000. Dus zo’n 1500 à 1750 stemmen. Stuur een e-mail naar stem@rustema.nl om bij de verkiezingen een herinnering te ontvangen om uw stem op mij uit te brengen. Met die mailinglist kan ik dan tegelijk tellen op hoeveel stemmen ik minimaal kan rekenen.

Als onbekende ‘lijstduwer’ kandidaat voor D66

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam kunt u mogelijk op mij stemmen als u, net als ik, politici uit het bestuur weg wil laten. Maar eerst moet ik nog stemmen winnen van D66-leden om op de lijst met kandidaten te komen. De 45 kandidaten nu, moeten tot 30 terug gebracht worden. Kent u een D66-lid? Het stemmen kan tot en met 18 september. Mijn 200 woorden om leden van D66 te verleiden mij een hogere plek te geven op d66amsterdam.nl waren:

Er zou een waterscheiding moeten zijn tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Een bestuurder heeft een carrière in bestuur, een volksvertegenwoordiger is een burger die andere burgers en een bepaald idee van het algemeen belang vertegenwoordigt. De volksvertegenwoordiger volgt de bestuurder kritisch en vervangt hem of haar als daar een meerderheid voor is. Mijn ideaal is dat bestuurders niet langer uit politieke partijen komen maar een sollicitatieprocedure doorlopen bij de volksvertegenwoordiging. Zie ook mijn artikelen in onder andere NRC Handelsblad en mijn blogpostings hierover. Het zou prachtig zijn als we op dit punt in Amsterdam het voorbeeld kunnen geven. Want zodra je volksvertegenwoordigers laat besturen doe je de democratie geweld aan: met coalities en bijbehorende afspraken is per definitie een kleiner deel van het electoraat vertegenwoordigd. Terwijl iedereen in de raad winnaar is van de verkiezingen. Elke stem voor mij is steun voor deze maximaal dualistische benadering, stem@rustema.nl! Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat er in 2014 in Amsterdam coalities gesloten worden en volksvertegenwoordigers uit de gemeenteraad bestuurders worden. Elke burger moet voor de wethoudersposten kunnen solliciteren bij de gemeenteraad, zodat de beste bestuurders uit het land en niet de ‘winnaars’ van de verkiezingen de stad besturen.

D66-stembiljet

WijThorbecke – een nieuw politiek systeem?

Op 12-12-12 was ik bij een WijThorbecke-bijeenkomst. Ik was spreker bij een onderdeel hoe de nieuwe media in te zetten zijn bij het veranderen van het politiek-bestuurlijke systeem. De zaal zat redelijk vol. Bezorgde burgers waren gekomen omdat ze zich zorgen maken over het huidige politieke stelsel. Zo kan het niet langer…

Het uitgangspunt is dat het huidige systeem al 165 jaar niet fundamenteel veranderd is. Gelukkig wordt er niet tot een revolutie opgeroepen. Verbouwen, renoveren of iets nieuws zijn de verschillende opties.

Spreker Rob de Wijk wist met zijn presentatie de urgentie goed over te brengen. Onder andere door de opkomst van populistische partijen internationaal te benadrukken. Eén van de scenario’s die daar tegenwicht tegen zou kunnen geven zou een nationale regering zijn. Het nadeel daarvan is dat de democratische legitimiteit daarvan ontbreekt. Mijn voorstel zou dan ook zijn om een technocratisch bestuur wel democratische legitimiteit te geven door het parlement ze te laten kiezen. Zie ook mijn gespecialiseerde, tweetalige, blog laattechnocratenregeren.rustema.nl

Mijn presentatie over de nieuwe media en politiek ging over nieuwe media en politiek in het verleden en waar nieuwe media goed in zijn als het gaat om politiek.

Fragmentatie, polarisatie en een mogelijke ‘filter bubble’ kan je zien als gevolgen van het ontbreken van een gezamenlijke ruimte. Het ontbreken van een verbinding met het bestaande, formele systeem en de nieuwe media zijn een tweede probleem. Iets wat ik met Petities.nl wil tegengaan overigens.

Het sturen van gedrag met een bepaalde interface is juist iets waar nieuwe media goed in kunnen zijn. Naast dat mensen te motiveren en mobiliseren zijn met nieuwe media. Vooral als het om concrete issues gaat die liefst ook persoonlijk te maken zijn.

In dit verband noemde ik onder andere de WUNC-kenmerken van Charles Tilly over sociale bewegingen en de verschillen tussen collective (met organisaties) en connective (networked) action.

Als concrete optie voor dit initiatief ging het vooral om crowdsourcing. Aangezien dat vooral goed werkt als er een duidelijke, openbare oproep is waar heel veel mensen een klein steentje aan kunnen bijdragen, leidde dat in deze sessie ook tot een existentieel debat. Wie zijn we, wat willen we? Er werd gelijk al opgemerkt dat er vergelijkbare (bottom-up) initiatieven zijn, vaak ook lokaal. In de plenaire sessie suggereerde Rob de Wijk dat het uitzoeken “hoe ideeën van onder naar boven in ons systeem kunnen komen” de opgave zou moeten zijn. Allebei zaken die in de wiki van WijThorbecke zouden moeten komen.

 

 

Het nut van regionale kandidaten

Toen de kandidaten voor de Tweede Kamer zich aan D66-leden presenteerden verbaasde het me dat er zo vaak de nadruk werd gelegd op de band die een kandidaat heeft met een regio. Terwijl van Holsteyn en Andeweg beweren dat er geen verband is:

“Voorkeurstemmen gaan vooral naar zittende politici, kandidaten die hoog op de lijst staan en vrouwelijke en allochtone kandidaten, maar de verbanden met geslacht en etniciteit blijken zwak. Van verband met geografische nabijheid is al helemaal geen sprake.” (NRC Handelsblad, 10 augustus 2012)

Maar een kop in Het Parool gaf een hint waarom het zin kan hebben om kandidaten uit het hele land op de lijst te hebben: “Vijf kandidaten uit Amsterdam”. Regionale nieuwsmedia hebben graag een verband met de regio. Voor nationale onderwerpen is weinig ruimte en dat wordt overgenomen van een nationaal persbureau of een centrale redactie van het moederconcern. Maar als er een regionale component in zit dan kan de eigen redactie aan de slag ermee.

Als de regionale kandidaten een goede band opbouwen met wat regionale journalisten dan kunnen ze op die manier aandacht krijgen via de regionale nieuwsmedia. Iets wat moeilijk, maar wel belangrijk is omdat die media veel mensen bereikt. Per regio zijn er niet veel titels, dus de kans dat je daar het gesprek van de dag wordt is hoger. Het is moeilijker om in de landelijke media te komen en het is ook nog eens lastiger om iedereen in het land daarmee te bereiken omdat er zoveel titels van zijn.

Zorg dus dat je kandidaten over het hele land verspreid zijn en ze allemaal lokaal hun best doen. Zo heb je een logistiek probleem opgelost. Ze concurreren niet allemaal om aandacht bij de landelijke media, maar hebben het veel makkelijker op een lager niveau. Ook al levert dat geen voorkeursstem op voor die kandidaat, de partij komt zo wel in de aandacht. Ben benieuwd of het inderdaad zo werkt.

Derde geworden buiten de advieslijst

Vandaag is bekend geworden (pdf) hoe de D66-leden hebben gestemd over de volgorde van de kandidaten op het stembiljet op 12 september. Ik ben derde geworden van de afvallers! Na onder andere Jeroen Mirck.

Bedenk daarbij dat ik binnen D66 nog geen functies heb gehad (ik heb mijn handen vol aan petities.nl immers). Dus louter op basis van mijn tekstjes en mijn presentaties tijdens vier ledenbijeenkomsten de afgelopen weken heb ik dat resultaat behaald lijkt het. Misschien heeft het geholpen dat ik toevallig deze week ook bij Nieuwsuur te zien was. Iedereen die op mij heeft gestemd dank ik zeer.

In de top-50 kan ik geen enkele verschuiving zien behalve dat Pia Dijkstra de plaats van Magda Berndsen heeft ingenomen en zij dus één gezakt is. Zou dat zijn omdat ze bekend is als nieuwslezeres of omdat ze zo waardering krijgt voor wat ze met de zorg-portefeuille heeft gedaan haar afgelopen termijn?

Eelco Keij moet het dus van voorkeurstemmen hebben als D66 minder dan 25 zetels haalt. Binnen D66 vaker vertoond, maar benieuwd hoe dat in zijn geval moet. Eerst moeten alle stemgerechtigden in het buitenland zorgen dat ze kunnen stemmen. Ga er maar aan staan.

Duidelijk is dat het overgrote deel van de leden het stemadvies heeft gevolgd, zoals ik eerder al voorspelde. De top-50 heeft verreweg de meeste stemmen gekregen. Na kandidaat 50 halveert het aantal punten plots en zijn er verhoudingsgewijs weinig stemmen verdeeld over de rest.

Ik heb het even in een grafiek gezet. In de eerste alle 125 kandidaten met hoeveel punten ze van stemmers hebben gekregen. Men moest minimaal 10 kandidaten in een bepaalde volgorde plaatsen namelijk.

De tweede grafiek kijkt alleen naar de staart, na de eerste 50.

Als ik de puntentelling goed inschat dan is er ongeveer 4000 keer op de eerste kandidaat gestemd en 4 keer op de laatste. Dus er is zo’n 60 keer op mij gestemd kennelijk. Bij de Europese verkiezingen in 2009 had ik er 666. Maar dat waren wel nationale verkiezingen en men moest op 1 persoon stemmen.

Mijn volgende actie is achterhalen wat ik precies moet doen om op de advieslijst te komen.

Nog 10 niet-geadviseerde kandidaten over

Kandidaten hebben 100 woorden mogen opsturen naar de D66-leden om ze te overtuigen. Interessant is dat maar 10 kandidaten (van de 77) die niet door de partij geadviseerd worden die moeite hebben genomen. Daarvan zijn er vier die op alle ledenbijeenkomsten altijd zichtbaar aanwezig waren: ondergetekende, Jeroen Mirck (de ICT zzp-er met zwart brilmontuur) en Azar Moshaver (ze is het Iraanse moellah regime ontvlucht), Toon Kamp (de grappige ingenieur met MBA en kort grijs haar).

Overigens, dit waren mijn 99 woorden:

Via mijn initiatief petities.nl ken ik heel politiek Nederland. Mijn kleine politieke ‘hacks’ hebben zo grote gevolgen. De volgende: zodra de formatie mislukt een zakenkabinet graag! Het scenario heb ik klaar: Kamer stelt vacatures op. Kiest uit kleurloze kandidaten de beste technocraten. Die gehoorzamen aan de hele Kamer en schatten zelf in waar een meerderheid voor is. Stabiliteit en legitimiteit zijn terug. Onze hervormingsagenda is dan kansrijk! Slechte ministers worden individueel vervangen. Geen voortijdige verkiezingen. Geen regeerakkoord. Geen coalitie. De hele Kamer is ‘oppositie’, maximaal dualisme. Geen stelselwijziging voor nodig, het kan zo. Teken op ministers.petities.nl en zie rustema.nl

De andere tekstjes waren van de kandidaten uit de advieslijst. Voornamelijk kandidaten uit de top-10 en onder plaats 40 ontbraken, naast nog zes kandidaten tussen plaats 10 en 40. Weinig weblinks, alleen van Robert van Asten, Huub Halsema, Jeroen Mirck, Sina Salim (hij staat ook in mijn stemadvies) en Michiel Verkoulen.

Alternatief stemadvies

“In de weging van die kwaliteit en diversiteit van de achtergronden, kennis en ervaring” ben ik niet geselecteerd voor de top-50 van D66 kandidaten. Dit team moet de hervormingsagenda goed uit kunnen voeren: “Voor alle denkbare verkiezingsuitslagen hebben we het meest evenwichtig team samengesteld. Daarbij hebben we gelet op diversiteit in regio, leeftijd, geslacht en karakter, maar ook op specialismen.”

Mijn media-, democratie- en ict-kennis lijkt dus minder relevant of onderscheidend. Daarnaast heb ik zelf geen positie in de lokale politiek. De tijd die ik over heb naast mijn doceren aan de UvA stop ik in petities.nl: burgers helpen kwesties politiek te maken en aan te sluiten bij het politieke proces.

Leden kunnen met een persoonlijke code de volgorde voor de concept-lijst nog veranderen; “optie 3”. Maar wie kies je uit al die onbekenden? Daar zijn ledenbijeenkomsten in het land voor waar de kandidaten zich presenteren.

De kandidaten leren vooral elkaar goed kennen. Tijdens de bijeenkomsten in Den Haag, Amersfoort en Groningen horen we telkens ongeveer 40 presentaties van elkaar. Op basis daarvan kan ik een alternatief stemadvies geven. Aangezien een meerderheid van de leden het stemadvies van de partij volgt is het niet nodig om op de kandidaten te stemmen die nu al hoog staan. Die blijven dat wel. Wel kunt u iemand die nu laag staat wat hoger krijgen (bijvoorbeeld Eelco Keij die nu op 25 staat) of een kandidaat die nu buiten de top-50 valt (zoals ondergetekende) alsnog op het stembiljet helpen.

Minimaal tien kandidaten moet u kiezen als u een eigen selectie maakt. Kies eerst “Lijst leegmaken”:

en voeg dan deze kandidaten van buiten de top-50 toe:

  • Reinder Rustema (ondergetekende)
  • Tom de Jong (is ook voor zakenkabinet zoals ik)
  • Jeroen Mirck (nog iemand die ICT begrijpt)
  • Sina Salim (ook uit de academia zoals ik, jong en beta)
en help deze kandidaten hoger binnen de top-50:
  • Eelco Keij van 25 (die van de dubbele nationaliteiten)
  • Pim de Kuijer van 34 (de cosmopoliet)
  • Bart van Grevenhof van 33 (de jonge kandidaat)
  • Anneke Groen van 30 (de ervaring)
  • Femke Dingemans van 18 (goede papieren)
  • Ton Monasso van 19 (goede presentatie)

Toevoegen doe je door de kandidaat te selecteren en dan op het groene knopje ‘voorkeur’ te klikken. De naam verschuift dan van de linkerlijst naar de rechterlijst, van kandidatenlijst naar voorkeurslijst.

Mogelijk verander ik deze lijst nog een klein beetje na de volgende ledenbijeenkomst. Over het algemeen is het D66-stemadvies goed. We kunnen nog stemmen tot en met 5 juli 23:59…

Presentatie aan D66-leden in de Tweede Kamer

Vandaag was er in de Tweede Kamer een dag voor nieuwe D66-leden. Ze kregen onder het nieuwe  verkiezingsprogramma. De kandidaten, waaronder ik, presenteerden zich zodat de leden de volgorde van namen op het stembiljet kunnen beïnvloeden door te kiezen voor een andere volgorde dan door de partij wordt voorgesteld.

Daar moet ik het van hebben omdat ik niet tot de uitverkorenen hoor. Niet gek ook want ik heb slechte papieren: ik kom niet uit een regio maar uit de Randstad, Amsterdam zelfs. Een hoger opgeleide, blanke man die in de publieke sector werkt ook nog eens! En expertise in gebieden die horen bij een D66-er.  Misschien moet ik ‘docent’ meer benadrukken binnen een onderwijspartij.

Er waren vier manieren om je te presenteren aan vier groepen. Er was een kort interviewtje, een debatje met andere kandidaten, een korte ‘pitch’ en een verhaaltje over jezelf aan de hand van een voorwerp.

Na drie rondes voor verschillende groepen publiek waarin ik me presenteerde als ‘politieke hacker’ met projecten zoals petities.nl (“al drie miljoen keer burgers betrokken bij het politieke proces”) bedacht ik dat ik dat het best kon tonen aan de hand van mijn maatpak. Ooit gekregen voor werk aan een etiquetteboek van een bevriende kleermaker, Het Blauwe Boekje. Met een goede verschijning krijg je toegang tot allerlei plekken met macht is mijn ervaring. Zo kan ik mijn politieke ‘hacks’ plegen. Kleine acties, verbeteringen, met maximale impact voor het algemeen belang. Tijdens de presentatie in de zaal was Jeroen Mirck zo aardig om een vraag te stellen over ‘open data’ zodat ik kon vertellen dat het ‘bevrijden’ van de postcodetabel een van mijn hacks is. Voorheen alleen bij TNT te koop, nu vrij voor iedereen te gebruiken om innovatieve applicaties mee te bouwen.