Kandidaat 33 op 19 maart 2014

Dankzij D66-leden kom ik op plaats 33 op het stembiljet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam volgend jaar. Aanvankelijk stond ik onderaan en zou ik niet op het stembiljet komen. Nadat die volgorde aan de D66-leden in Amsterdam was voorgelegd steeg ik met maar liefst 11 plaatsen! Niet veel mensen hebben op mij gestemd (58), maar als ze dat deden hebben ze mij een hoge plek in hun voorkeurslijstje gegeven. Meestal volgde men het stemadvies van de partij; elke aanbevolen kandidaat kreeg ongeveer 350 à 400 stemmen. 482 van de 3242 stemgerechtigden heeft gestemd.

De reden om af te wijken van het stemadvies is alleen te herleiden tot mijn statement ‘laat bestuurders besturen’ met verwijzing naar de bijbehorende blog dat ik op allerlei manieren herhaald heb tijdens de interne campagne. Dit maakte het verschil.

Opvallend is ook dat de kandidaten die in de top-10 van het stemadvies stonden en zich nadrukkelijk als bestuurder positioneerden door de leden lager zijn geplaatst. Zie ook het proces-verbaal van de partij waar ik twee kolommen aan toegevoegd om het stijgen en dalen duidelijk te maken.

Proces Verbaal uitslag stemming Overige Kandidaten d66 Amsterdam

Mijn issue ga ik ook als motie op het D66 Congres op 2 november 2013 indienen. Ik roep D66-fracties in het land op om in hun gemeenteraad voor te stellen dat wethouders moeten gaan solliciteren. Zie de motie en de discussie erover op Plein66.

Om in de gemeenteraad te komen met voorkeurstemmen heb ik 25% van de ‘kiesdeler’ nodig. Dat is het aantal geldige stemmen gedeeld door 45 te verdelen raadszetels. Dat is 25% van 6 à 7000. Dus zo’n 1500 à 1750 stemmen. Stuur een e-mail naar stem@rustema.nl om bij de verkiezingen een herinnering te ontvangen om uw stem op mij uit te brengen. Met die mailinglist kan ik dan tegelijk tellen op hoeveel stemmen ik minimaal kan rekenen.