WijThorbecke – een nieuw politiek systeem?

Op 12-12-12 was ik bij een WijThorbecke-bijeenkomst. Ik was spreker bij een onderdeel hoe de nieuwe media in te zetten zijn bij het veranderen van het politiek-bestuurlijke systeem. De zaal zat redelijk vol. Bezorgde burgers waren gekomen omdat ze zich zorgen maken over het huidige politieke stelsel. Zo kan het niet langer…

Het uitgangspunt is dat het huidige systeem al 165 jaar niet fundamenteel veranderd is. Gelukkig wordt er niet tot een revolutie opgeroepen. Verbouwen, renoveren of iets nieuws zijn de verschillende opties.

Spreker Rob de Wijk wist met zijn presentatie de urgentie goed over te brengen. Onder andere door de opkomst van populistische partijen internationaal te benadrukken. Eén van de scenario’s die daar tegenwicht tegen zou kunnen geven zou een nationale regering zijn. Het nadeel daarvan is dat de democratische legitimiteit daarvan ontbreekt. Mijn voorstel zou dan ook zijn om een technocratisch bestuur wel democratische legitimiteit te geven door het parlement ze te laten kiezen. Zie ook mijn gespecialiseerde, tweetalige, blog laattechnocratenregeren.rustema.nl

Mijn presentatie over de nieuwe media en politiek ging over nieuwe media en politiek in het verleden en waar nieuwe media goed in zijn als het gaat om politiek.

Fragmentatie, polarisatie en een mogelijke ‘filter bubble’ kan je zien als gevolgen van het ontbreken van een gezamenlijke ruimte. Het ontbreken van een verbinding met het bestaande, formele systeem en de nieuwe media zijn een tweede probleem. Iets wat ik met Petities.nl wil tegengaan overigens.

Het sturen van gedrag met een bepaalde interface is juist iets waar nieuwe media goed in kunnen zijn. Naast dat mensen te motiveren en mobiliseren zijn met nieuwe media. Vooral als het om concrete issues gaat die liefst ook persoonlijk te maken zijn.

In dit verband noemde ik onder andere de WUNC-kenmerken van Charles Tilly over sociale bewegingen en de verschillen tussen collective (met organisaties) en connective (networked) action.

Als concrete optie voor dit initiatief ging het vooral om crowdsourcing. Aangezien dat vooral goed werkt als er een duidelijke, openbare oproep is waar heel veel mensen een klein steentje aan kunnen bijdragen, leidde dat in deze sessie ook tot een existentieel debat. Wie zijn we, wat willen we? Er werd gelijk al opgemerkt dat er vergelijkbare (bottom-up) initiatieven zijn, vaak ook lokaal. In de plenaire sessie suggereerde Rob de Wijk dat het uitzoeken “hoe ideeën van onder naar boven in ons systeem kunnen komen” de opgave zou moeten zijn. Allebei zaken die in de wiki van WijThorbecke zouden moeten komen.