Welcome in Amsterdam

When visiting Amsterdam the inhabitants appreciate it when you leave your car outside of the old city centre. But where?

Nieuw-West

When you look at the map of Amsterdam you can see that the surface of Amsterdam below the big canal (that is, excluding Noord), within the ring road (A10) is roughly the same size as the part to the left of the A10: Nieuw-West. This is the newer 20th century suburban expansion. And because of this it harbours a lot of parking spaces: nearly 60,000 while the old city centre has 15,000. Parking in Nieuw-West is for free, except around the central (shopping) areas.

Nieuw-West is a big part

How to get downtown

Parking is easy, but how to get into town? Public transport is an option. Park near one of the tramlines 1, 2, 7, 13, 17 or 19. Bus 18 or 21 also brings you downtown. Check out this OpenStreetMap with the bus and tramlines.

Alternatively, you can rent a bicycle for the next days if you don’t bring your own. To transport your luggage you can rent a cargobike (‘bakfiets’) or if your suitcase has wheels and a handle, just tie it your bicycle and stick to the bike lanes (avoid cobble stone streets). If you bring your own bicycles, test this at home.

You can also rent a car on the street throug a car sharing program. Register already back home with Share Now if you are from Germany, France, Denmark, Italy, Austria, Hungary, or Spain. A car ride into town costs only a few euro’s and you can park the car anywhere. Also if you get stuck somewhere. Just park it and continue walking. If you are from Germany you can also register with Sixt Share.

Where to park exactly?

source: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeertarieven/

The yellow area is where parking costs €1,40 and the orange €3,50 per hour.

Conference on the Future of Europe and the European Citizens Initiative

The new European parliament en Commission established a conference on the future of Europe. This is not going to be a single event, but a process that will last until mid 2022 and is all about the future of European democracy (the European Union, not the one in member states).

It true European tradition it will be a long and slow process, with many stakeholders and voices to take into account. Moonshots and big ambitions will probably fail, but a realistic and tactical move would be to make the European Citizens Initiative a tool for the parliament to overrule the Council.

Few readers now remain after the previous sentence. If you are still reading you probably already understand the huge potential. Currently, that Europe-wide petition that collected a million signatures in 7 member-states or more goes to the Commission and stops there. If the Commission would like to carry the initiative further, for example because it is a good proposal, then it probably is also political. Then there are the 27 member states that gang up to block it.

Not very democratic, is it? This is not going to change soon or easily because the member states do not want to give up their powers to Brussels, the Commission. That would also be problematic democratically because the mandate of the Commission is not very democratic. The parliament can’t send the Commission home either. Also, the Commission is there to execute with a very narrow mandate.

The Council is a meeting of the leaders of the member states and they will not easily give up their power. Unless…

Unless it is a very limited power they give up, if many conditions apply. I propose:

  • A European petition with a million signatures (European Citizens Initiative
  • Which fulfills the current criteria
  • And is supported by a majority vote by the European Parliament
  • Results in a legislative act from the European Commission
  • And can not be overruled easily by any European body, except the Court of Justice of the European Union.

This will fundamentally change the dynamic around this instrument. Currently few members of the European Parliament are motivated to make the instrument into something big. Once they can have a vote about it and have their way, they will have more power than they have now. It will not become a tool of direct democracy (which parliamentarians usually object to) but will complement the parliamentary, representative democracy. Crazy stuff by a group of 1 million crazy or bribed citizens will still be blocked by the parliament. But good stuff will shine on them too. They will probably start campaigning to mobilise the European demos for it!

Good for the emergence of a European demos too. Citizens can actually do something and make a difference in European democracy.

Let me know if you want to support this and which organisations you could make enthousiastic. During the conference I would like to contribute it.

I already proposed it during ECI Day on February 25. There is probably even a video of me standing up in the crowd. Based on a discussion that morning I got this idea.

25/02/2020: ECI Day
European Economic and Social Committee Rue Belliard/Belliardstraat 99

Raadsadres over auto’s niet het centrum in sturen

Dit raadadres staat geagendeerd bij de gemeenteraad van Amsterdam, de vergadering van 23 januari 2019.

Geachte gemeenteraad, commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid,

Erik Bouwer vroeg zich op 26 december 2018 af waarom de Bijenkorf-file moet kunnen, vergezeld van een foto van de file met daarop een Mercedes met een kenteken uit München. In reactie daarop reconstrueerde ondergetekende aan de hand van Google Streetview wat een toerist vanuit München aan bewegwijzering krijgt te zien. Dit brengt toeristen naar de Bijenkorfgarage en niet naar alternatieven die beter zijn voor Amsterdam.

Voor het stadhuis staan borden die aanmoedigen om door te rijden. Dit moet snel beter.

Waarom moet dit de stad in kunnen? Let wel, het staat stil. pic.twitter.com/QjP7jsSP2x— stadsbewonor (@stadsbewonor) December 26, 2018

Op de borden langs de snelweg staan verwijzingen naar ‘centrum’ en het OLVG-ziekenhuis. Er staat geen verwijzing naar een P+R. Het gaat om de route München- Amsterdam, aanbevolen door navigatiesoftware.

Waarom is een ziekenhuis belangrijker dan een
parkeerplaats? Ambulances weten de weg wel naar het
ziekenhuis bij een urgentie. Aanstaande vaders hebben de
route (in gedachten) vaker tevoren gereden dan ze het
uiteindelijk zullen rijden. De volksgezondheid is er beter bij
gediend om niet vanaf de ring naar het ziekenhuis te
verwijzen, maar naar een P+R bij de ring. Dit voorkomt veel luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersongelukken. Is het een bureaucratische nationale regel om vanaf de snelweg ziekenhuizen aan te geven? Ook als dit onzinnig en onwenselijk is? Heeft Amsterdam hier iets over te zeggen?

Het laatste stuk van de route is het pikantst. Voor het stadhuis staat een groot bord met veel parkeerbeloftes.

Als láátste optie wordt de parkeergarage Stadhuis genoemd (waar het bord vlak voor staat). Eerst Rembrandtplein. Er wordt een parkeerroute beloofd die ringvormig is. Met andere woorden, je kan rondjes rijden door het centrum tot je een plaatsje hebt gevonden. Dat heeft natuurlijk de voorkeur van de bezoeker. Daarna wordt de Bijenkorf nog eens genoemd. Als ‘Burgwallen route’ zal dit blijven gelden staat op amsterdam.nl.

Deze drie opties moeten verdwijnen. Eerst moeten bezoekers de parkeergarage daar in gestuurd worden. Aangezien er geen mogelijkheden zijn om af te slaan is het overigens niet nodig om de P-route in herinnering te roepen.

Het wordt nog erger, want degenen die de Stadhuis garage in willen rijden zien nog een extra ontmoediging om dat vooral NIET te doen. Er staat een bord met de belofte van een parkeerterrein 1500 meter verderop met de naam ‘Centrum’. Geen parkeergarage (een P met een dakje), maar een parkeerterrein. “Parkeerterrein Centrum, dat willen we!”

Dit bord is geen hoofdschuldige van de Bijenkorf-file, maar moet om te beginnen verdwijnen. Het is symptomatisch voor een erfenis uit het verleden waarbij elke automobilist tot in het centrum moest kunnen rijden. Dat kan echt niet langer.

Een oplossing zou ook kunnen zijn om een extra P+R in te richten bij station Sciencepark. Als het rangeerterrein daar krimpt dan komt er ruimte om te parkeren als auto’s vanuit de tunnel omhoog kunnen naar een eigen parkeerterrein of zelfs garage.

Mijn verzoek is:

– vervang het OLVG op de borden voor P+R (RAI of Zeeburg volgens amsterdam.nl)
– leg een P+R Science Park aan om de lancune tussen RAI en Zeeburg in te vullen
– stop de voorgenomen parkeerroute ‘Burgwallen’, de suggestie van een ‘parkeerring’ veroorzaakt problemen omdat het een aantrekkelijke belofte is: “even doorrijden, misschien lukt het nog verderop in het centrum! Daar is een parkeerterrein.”
– verwijs alleen naar parkeergarages langs de autocorridors (Plushoofdnet), dus nog wel Stadhuis en Markenhoven, maar geen Bijenkorf, Rembrandtplein, of Rokin ooit. Die moeten op eigen kracht vol raken, liefst met reservering vooraf voor een aangegeven tijdsslot (met ‘uitverkocht’ soms).

Zeker gezien de ambitie om auto’s in het centrum te ontmoedigen is het onverstandig om autoverkeer te lokken met een parkeerplaats. Als er verwijzingen naar een parkeergarage overblijven, dan moet het naast een autocorridor zijn en vooral naar een P+R.

Met vriendelijke groeten,
Reinder Rustema – Amsterdam

Simple design for European Citizen’s Initiative

Today EU commisioner Frans Timmermans at the ECI Day 2017 promised to change the regulation about the European Citizen’s Initiative. It is currently horribly restrictive. Also it is difficult and problematic to store personal data about a million EU citizens. Why should we store so much information? In order to verify? And what about those that do not have internet?

The solution I think is to only collect ‘identifiers’, not full records about citizens. These can also be pseudonyms. Not a single platform is needed, it can also be several in parallel: A Facebook-group, a hashtag on Twitter, a traditional PO Box for postcards, a website with a form. etc. The organiser of the initiative chooses which platforms it will use.

Once the one million threshold is reached, the verification by the European Commission starts. By verifying the identity and consent from a sample of that million you can statistically determine reliably that indeed one million support the initiative.

The verification takes place in two steps. First the citizen is approached through the channel they have expressed their consent through. Please answer two questions: 1. who are you? 2. did you indeed express support to this initiative? The answer to these questions can then be ‘recorded’ in a reliable way: an audio recording of a phone call or a returned letter on paper with a traditional signature.

In practise. Establishing contact can be outsourced to pollsters. They collect phone numbers and addresses, a sample of a few thousand per member state or whatever the statisticians suggest. Local civil servants then call their own citizens to verify. Perhaps they send letters if the phone call fails. Or in small communities they just visit the citizen to sign the letter. Whatever it takes. After all, per civil servant it will only be a handful of citizens that need to be reached.

The added benefit of having civil servants all over Europe calling and visiting citizens on behalf of the EU is also of great symbolic power. They might take some notes of what they hear and compile them into a report.