Verkiezingsprogramma

Als je je aansluit bij een politieke partij krijg je er een verkiezingsprogramma bij. Vooral handig voor een kennismaking, maar in de praktijk lastig uit te voeren omdat we de toekomst niet kennen. Zelf heb ik in 2003 al een verkiezingsprogramma geschreven. Een groot deel heeft de tand des tijds overleefd. Bijvoorbeeld:

Geen door de bevolking gekozen bestuurders (minister-president, ministers, B&W), geen bestuurders uit de volksvertegenwoordiging (zoals Kamerleden die minister worden), maar sollicitaties bij de plenaire volksvertegenwoordiging (voor het parlement of gemeenteraad). Bestuurders met banden met de volksvertegenwoordiging hebben (zoals partijpolitieke banden) maken weinig kans om gekozen te worden door de volksvertegenwoordiging.

Niet stemmen via internet, geen stemcomputers, geen directe democratie.

Pensioenleeftijd afhankelijk van het soort werk: hoe meer fysiek belastend het werk, hoe vroeger met pensioen.

PrivĂ©bezit van auto’s onbelast. Het autogebruik belasten op grond van het aantal vierkante meters schaarse ruimte waar beslag op wordt gelegd. Schaarse ruimte is tijd- en plaatsafhankelijk.

Vergunning voor privé-autobezit. Gratis, maar wel afhankelijk van overtredingen.

Minder belasting op arbeid en diensten, meer belasting op productie, import en consumptie van producten.

Forensen volledig op eigen kosten of voor rekening van werkgever, geen belastingvoordelen voor forensen.

Geen enkele ongevraagde bemoeienis in het buitenland buiten de VN om.

Democratisch tekort van Europa opheffen door vertegenwoordigers in het Europees parlement rechtstreeks (maar niet per district!) te kiezen, buiten politieke partijen om. Stemmen voor kandidaten uit andere Europese landen moet ook mogelijk worden.

Immigranten moeten binnen drie maanden ja of nee te horen krijgen.

Minimale ontslagbescherming in alle sectoren.

Hogere inkomensbelastingtarieven voor intellectuele arbeid en lagere inkomensbelasting voor ambachtelijke arbeid.

Vrijheidsstraffen in plaats van boetes. Afbouwen van het straffen middels boetes en het breed toepassen van (voorwaardelijke) vrijheidstraffen voor zowel overtredingen als misdrijven (maar de straf is altijd goed te combineren met school of werk).

en zo verder. Het hele programma is 2500 woorden.

Geef een reactie